Jeg har undervist og undersøgt i rigtig mange år. Jeg beder altid om respons, så jeg kan finde den bedste form.
Her er et par stykker af de sidste tilbagemeldinger, jeg har fået i 2016. De er fra kurser og workshops, fra længere rådgivningsforløb og fra samarbejdspartnere:

 • Brev fra en journalist, der har interviewet en gruppe socialrådgivere om et rådgivningsforløb, jeg har kørt. Forløbet var kombineret af deltagerobservation, fokusgruppearbejde, interviews og undervisning:
  “Kære Marianne Nøhr Larsen. Vi har ikke mødt hinanden, men det er mig, der har fået den store fornøjelse at skrive en artikel om et projekt, du har kørt. Jeg har lavet mange interviews med mennesker, der har været igennem uddannelses- eller opkvalificeringsforløb af den ene eller anden art, men jeg tror rent faktisk aldrig, jeg har oplevet, at en gruppe så entydigt og enstemmigt har været SÅ begejstrede for en konsulent/underviser, som de her var det for dig. Og roserne går både på din faglighed og din person. De havde været meget nervøse for at lade dig sidde med ved samtalerne med de unge, men den nervøsitet var væk efter fem minutter. Din ro, din etik og det, at du helt tydeligt ikke opererer med at putte folk i kasser – hvilket de indrømmer, at de selv har en tendens til – gjorde at det både var let og lærerigt at have dig med til samtalerne. De forklarer, at det var din energi, din faglighed, etik og engagement som i høj grad har gjort, at de er så begejstrede for forløbet. En af deltagerne sagde, at i han i sine næsten 30 år som socialrådgiver med masser af efter- og videreuddannelse aldrig havde haft et forløb, som gav ham så megen ny viden og ny energi til arbejdet.

  At de selvsagt også er meget glade for de resultater, du nåede frem til ved at gå både fordomsfrit og utraditionelt til de unge, giver sig selv. Og du har, siger de, været med til at åbne deres øjne for, at man kan have kontakt til de unge på mange forskellige måder. Du har virkelig, virkelig betydet en forskel for rigtig mange mennesker igennem dette forløb.
  De bedste hilsner. Og tak for, at du gør mit arbejde så let og sjovt :-)”
  Mette Engell, journalist
 • “Vi har på vores arbejdsplads, haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Marianne. Marianne er en dygtig og kompetent antropolog. Hun viser et stort engagement, og har mange års erfaring indenfor faget. Marianne brænder for det hun laver, og det kan tydeligt mærkes i samarbejdet og i den kvalitative undersøgelse hun foretog med vores målgruppe. Den antropologiske vinkel har været meget nyttig, og har givet et godt perspektiv og gode handleforslag i forhold til den målgruppe af borgere som vi arbejder med. Man føler sig forstået, lyttet til og tryg i samarbejde med Marianne. Vi giver Marianne vores bedste anbefalinger”.
  Karoliná Heidarsdottir, Socialrådgiver og projektleder for grønlænderstrategien og Linda Sørensen, socialrådgiver, Aalborg Kommune, Integrationscentret
 • ”Marianne Nøhr Larsen er en fantastisk formidler! Hun forstår at skabe en god og tillidsfuld stemning og på en sjov og skæv måde formår hun at give ny indsigt – også til folk for hvem det interkulturelle fagområde ikke er spor fremmed.”
  Eva Storm, konsulent i KAB, København
 • “Jeg vil gerne takke for lærerig og konstruktivt samarbejde indtil nu:) Det betyder meget for Ungehuset, at du har delt ud af din meget kompetente viden og faglighed, som jeg ser bliver omsat i huset med vores skønne unge mennesker :) Du skal vide, at du er en inspiration og et forbillede, som jeg beundrer, og jeg får altid lyst til at høre mere, lære mere, når jeg taler med dig.”
  Lena Poulsen, fagkoordinator, Ungecenter Esbjerg
 • “Første gang jeg mødte Marianne var på et kursus om æresrelaterede konflikter. Min oplevelse af både hele undervisningsforløbet og Marianne som underviser har været meget positiv hele vejen igennem. Fra start af, blev der taget hensyn til gruppens behov og undervisningen blev målrettet både gruppens og det individuelle behov for viden.
  Mariannes tilgang til undervisningen kendetegnes ved fleksibilitet og nysgerrighed og Marianne formår at formidle viden og fagligt stof på en måde, som imødekommer vores forskelligheder, grundet gruppens faglige diversitet. Der blev taget udgangspunkt i vores forskellige udfordringer og dette har gjort det nemt for mig, at anvende det indlærte i praksis.
  Vi blev præsenteret for forskellige begreber og metoder, hvor den antropologiske tankegang stod i spidsen. Det ”underliggende” budskab om, at vejen til viden gemmer sig i forståelsen og nysgerrigheden, gjorde et stort indtryk på mig og nu står denne tankegang i spidsen for mit arbejde.  At være mere undersøgende og nysgerrig på den anden, den andens kultur, værdier og normer er netop én af de ting, som jeg kan mærke, har banet vejen for en god og konstruktiv interkulturel dialog i mit arbejde som fagperson.
  Hristina Jensen, familiekonsulent, Odsherred Kommune
 • “Jeg har kendt Marianne siden vi i 1985 begyndte at læse antropologi sammen. Marianne er en udadvendt, kreativ og meget alsidig person, der har udgivet en stribe bøger og holdt kurser og foredrag de sidste mange år. Ind imellem har vi også løst opgaver sammen, bl.a. for VISO. Jeg kender Marianne som en ambitiøs, flittig og fagligt dygtig antropolog, der løser alle opgaver grundigt og ordentligt, med stor sans for hvem opgavens målgruppe er og hvordan den bedst løses. Hun har altid været optaget af at formidle antropologiens til tider vanskeligt tilgængelige pointer på en enkel og let tilgængelig måde, så almindelig mennesker kan forstå, hvad det handler om. Skriftligt har Marianne sproget i hule hånd og formidler legende let de mest komplicerede sammenhænge, så de fleste kan være med.
  Jeg har også haft lejlighed til at høre Mariannes foredrag og om det er der helt enkelt at sige, at Marianne er en gudsbenådet formidler. Hun fortæller levende og inspirerende med afsæt i virkelige menneskers historier, og bruger dem til at sætte fokus på emner, så de bliver vedkommende og relevante. Tilhørerne sidder tilbage med klare antropologiske pointer og enkle anvisninger på, hvordan de ved at spørge åbent ind og interessere sig for andre menneskers livsverdener kan blive klogere på de borgere, patienter, flygtninge, børn eller hvem de nu i deres daglige arbejde ønsker at gøre en forskel for.
  Men Marianne er ikke kun en dygtig voksenformidler. Hun underviste på et tidspunkt min datters 8. klasse med afsæt i sin bog ”Den forbandede kærlighed” om homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund, og det var en stor succes. Min datter fortalte, at Marianne virkede som om hun var i ”øjenhøjde” med de unge og at hun var virkelig god til at inddrage dem. Hun var slet ikke ”ekspertagtig” , og de historier, hun fortalte om virkelige unge homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund og de meget forskellige reaktioner, de havde fået fra omverdenen på deres valg om at ”bekende kulør”, gjorde stort indtryk på eleverne.”
  Mette Larsen, antropolog, leder af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU)
 • “Dit kursus var meget sagligt og oplysende – i det hele taget meget givende. Din grundige og rolige tilgang var meget virkningsfuld og betydende for at ”budskaber” blev opfattet og forstået af sagsbehandlerne. Der var ingen tvivl om, at de her sad overfor en person med stor faglig kompetence. Din tilgang gav et fint indblik i diversiteten i minoritetsfamilierne. Den opmærksomhed tog de med sig videre. Din interkulturelle tilgang gav anledning til refleksioner om deres egen praksis, metode og spørgeteknik. Mange tak for en meget god eftermiddag!”
  Lisbeth Barkholt Hansen, Udviklingskonsulent, Brøndby Kommune
 • “Vi har haft rigtig gode erfaringer med antropolog Marianne Nøhr Larsen. Hun afholdte i efteråret to temadage omkring æresrelaterede konflikter og kulturmødet, hvilket vi oplevede som særdeles fagligt relevant og brugbart.”
  Joan Kristiansen, fagkoordinator, Ungecenter Esbjerg
 • “Nærværende retorik – det var en ren nydelse!”
  Allan Kirketerp, socialrådgiver, Holbæk Kommune