Tidligere hed vi Center for Integration.

Ordet integration er blevet slidt og udtrykker i mange sammenhænge en statisk kulturforståelse, hvor fx ’dansk kultur’ ses som en given ramme, udefrakommende kan passes ind i. En forståelse af, at der findes et ’os’ og et ’dem’.

Vi har valgt at skifte Integration ud med Interkulturel Dialog – og udtrykke kultur som noget, der skabes i dialog mellem mennesker; mellem individer og fortolkninger. Vi bruger dog stadig ordet integration – i betydningen at integrere nye syn, nye metoder og ny viden i vores måder at arbejde med interkulturel dialog på.