“De små oprør – tanker og metode i arbejdet med minoritetsunge” (Anmeldelser og omtale)

Aarhus Universitetsforlag 2004:


Anne Knudsen – Weekendavisen:
“Marianne Nøhr Larsens tænksomme analyse af den situation, unge piger med anden etnisk baggrund end dansk står i … har konstant fokus på de unges egen erfaringshorisont og egne muligheder. Det er deres liv, det handler om, og hvis de liv skal leves om, er pigerne selv de nærmeste til det. Teenagepigerne er ikke de eneste, Nøhr Larsen har et usædvanligt blik for; det gælder også deres forældre.
…Nøhr Larsen er velsignet konkret det meste af bogen igennem.”

Læs hele anmeldelsen


Lektørudtalelse fra Dansk Bibliotekscentral
“Til trods for de allerede mange udgivne bøger om kulturmøder og integration er det en vigtig bog for alle, der arbejder med integrationsprojekter eller arbejder med etniske minoriteter, idet den både giver konkret vejledning og er en dybtgående kulturel indfaldsvinkel til at forbedre dialogen mellem os og dem. Kulturerne er sat i bevægelse.”
- Anny Skov Madsen

Læs hele anmeldelsen


Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere LVU fagbladet
Den bog kan være et fantastisk redskab for alle, som arbejder med tosprogede børn og unge.”
“Bogen giver overblik og bud på, hvordan problemer kan løses – og hvordan der kan opkvalificeres i den almindelige pædagogiske dagligdag såvel som i rådgivnings- og behandlerverdenen.”
“Bogen gør op med den stivnede kulturforståelse, som kendetegner det meste af “integrationsdebatten”.”
Der savnes – i en sådan perle af en bog – en skarpere og mere præcis kritik af statens diskriminerende politik og retorik …. (som)
præger alle tosprogedes, herunder også minoritetspigernes, hverdag og liv. Her ligger bogens eneste svaghed.”
- Irene Clausen 

Læs hele anmeldelsen


Volsmoseavisen  – januar 2005
“…en væsentlig bog om etniske minoritetspigers balancekunst på vejen mellem to kulturer fra fortid til fremtid.
Gennem sin indsigt og optimisme vil bogen kunne være et vigtigt bidrag til at nedbryde en række myter og fordomme om pigernes liv, tanker, drømme og visioner.
“…lader os lære, at være loyale og lytte til pigernes egne udsagn…skaber netop et befriende og sprudlende – både realistisk og poetisk billede, der kan være med til at banke et stort hul i den fremherskende fordom om at etniske
minoritetspiger kun er passive og undertrykte ofre for deres familier og hjemlandes kulturer.
Bogen henvender sig både til menigmand og til fagfolk, som også kan hente god baggrundsviden
et opgør (oprør) mod berøringsangsten og endnu et bevis på, at samtalen fremmer forståelsen.
Sidst i bogen er der en god fortegnelse over pigeprojekter og kontaktpersoner, hjemmesider og litteraturliste for de der ønsker at gøre verden større og “bygge broer” og skabe alliancer.

Steen Christensen
Projektkoordinator “Vejledningsporten”

Læs hele anmeldelsen


Fra Socialpædagogen nr. 23/2004 12. november
“et loyalt og ganske optimistisk indblik i minoritetspigernes måde at håndtere familie og tradition. De er ikke passive tilskuere eller ofre for deres kultur, men kæmper en ofte hård kamp mod fordomme både i hjemmet og i det ‘danske’ samfund. Bogen forklejner heller ikke de fagfolk, der arbejder med de unge kvinder. I stedet giver den bud på en opkvalificering af det pædagogiske arbejde med pigerne. ”

Læs hele anmeldelsen


Ungdomsringens Nyhedsbrev 4.11.04
“‘De små oprør’ er en spændende bog, der netop er kommet på gaden. Den er skrevet af antropolog Marianne Nøhr Larsen. Bogen tilbyder en særlig ekspertise omkring etniske minoritetspiger og deres familier. Den henvender sig til alle, der beskæftiger sig med etniske minoriteter i Danmark, og den klæder fagfolk på til kulturmøder og integrationsarbejde. Bogen lægger vægt på, at værktøjer skal kunne bruges i en praktisk virkelighed.”


Fra Kvinfo’s biblioteksside
“De etniske minoritetspiger kommer alt for sjældent selv til orde. Vi hører mest om dem, når der diskuteres tørklæder, tvangsægteskab og æresdrab. Det råder antropologen Marianne Nøhr Larsen nu bod på med bogen ‘De små oprør- tanker og metoder i arbejdet med minoritetspiger (2004), Bogen bygger på interviews med pigerne selv – om deres drømme, visioner og små oprør for retten til selv at definere deres liv i Danmark.”


Dansk Flygtningehjælps Frivillig-nyhedsbrev december 2004
“Flere af bogens synspunkter vil sikkert provokere, som fx at hvis vi mener, at pigerne skal have lov at bestemme over deres eget liv, må vi også acceptere, hvis de synes, det er fint, at forældrene arrangerer deres ægteskab. De små oprør rummer tankevækkende samtaler med unge minoritetspiger, med klubledere og pædagoger”

Læs hele anmeldelsen


MS’ Minoritetsbibliotek, dec. 2004
“Bogen handler om de små oprør, som mange piger med etnisk minoritetsbaggrund er i gang med, uden at brænde broer og baglande. Forfatteren ser de fleste minoritetspiger som aktive medskabere af deres egne liv og de fleste forældre som åbne for forandringer, og bogen gør dermed op med det fremherskende billede af etniske minoritetspiger som passive tilskuere og som ofre for deres kultur. Bogen er baseret på empiri fra en lang række projekter, fagfolk og etniske minoritetspiger. Bogen tilbyder overblik og bud på, hvor barriererne er, hvordan problemer kan løses – og hvordan der kan opkvalificeres i den almindelige pædagogiske dagligdag såvel som i rådgivnings- og behandlerverdenen.