Interkulturel dialog i skole og daginstitution – det (svære) gode forældresamarbejde

INTERKULTUREL DIALOG I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE OG I FORÆLDRESAMARBEJDET

PÅ ET KURSUS FÅR DU:

 • Viden om kultur og minoritetsgrupper – vilkår, værdier og strategier; udfordringer og udveje.
 • Teori og praksis: Adgang til et komplekst kulturbegreb, hvor kultur ses som en proces mellem mennesker. Indblik i egne forestillinger som en del af kulturmødet. Indsigt i begrebet ’kulturel intelligens’ – evnen til at forstå og gøre sig forståelig.
 • Værktøjer og metode: Metodiske værktøjer baseret på interkulturel kommunikation, narrativ teori og metode, kognitiv coachende motivation, empowerment m.m.

MÅLGRUPPE: Lærere, pædagoger, dagplejere, sundhedsplejersker mv.

 • Hvad betyder den etniske baggrund, hvad er ’kultur’ egentlig – og hvad betyder det for vores møder med hinanden?
 • Hvordan er skolens kultur, hvilke forventninger er der til børn og forældresamarbejde?
 • Hvad betyder de forståelser, vi har af os selv og hinanden, for vores kommunikation?
 • Hvordan skaber vi en god dialog uden misforståelser?
 • Hvordan kan vi være nysgerrige på ’en ordentlig måde’?

Det er nogle af de spørgsmål, dagen byder op til – i en vekselvirkning mellem oplæg og inddragelse af deltagernes egne oplevelser, spørgsmål og svar.

 


PRAKTISK OM KURSET – TIDSRAMME, INDHOLD, MÅLGRUPPER OG PRIS

TIDSRAMME OG INDHOLD

 • Et kursus stykkes typisk sammen af moduler på 3 timer.
 • Med et enkelt modul ‘snuser man’ til emnet via oplæg og enkelte øvelser. 
 • Vælger man to eller flere moduler, er der mere tid til at tilegne sig stoffet og relatere det til egen praksis eller virkelighed. Der skiftes mellem oplæg, øvelser, gruppearbejde/erfaringsdeling og metodetræning. Desuden får man sjove hjemmeopgaver som fx ‘feltarbejde i egen kultur’.
 • Det kan være en god ide at sætte moduler fra de forskellige kurser sammen og skræddersy dem til jeres målgruppe. 
 • Længere forløb – fx med indbygget rådgivning og sparring, eller refleksive opgaver undervejs – er også mulige.

FOR HVEM GIVER DET MENING OG HVORDAN?

 • Jeg inddrager altid så vidt muligt aktuelle erfaringer og problemstillinger, så indholdet giver brugbar mening for deltagerne.
 • Kurset kan bruges til at få viden om kultur, redskaber til dialog – men de kan også bruges til at skabe dialog mellem grupper, der vil blive bedre til at forstå hinanden.
 • Kurset kan tilpasses alle målgrupper – ledelse, medarbejdere, brugere, undervisere, elever, mv…. Stort og småt.
 • Kurset kan afsluttes med kursusbevis og udlevering af tilhørende fagbøger eller manualer.

FANDT DU IKKE det, du søgte? Så ring eller skriv. Måske kan jeg designe et nyt kursus der passer præcis til jeres målgruppe.