FOREDRAG

 • ’DE SMÅ OPRØR’ – om at være ung med etnisk minoritetsbaggrund og skulle navigere i kulturelle dilemmaer.
  Foredraget bygger på fagbogen ’De små oprør’.
  (Indholdet svarer i kort form til kurset ’De små oprør’ – erfaringer og metoder i arbejdet med etniske minoritetsunge og deres familier)
 • ’NÅR ÆREN BETYDER ALT’ – om æresrelaterede konflikter og social kontrol i etniske minoritetsfamilier.
  Foredraget giver en grundlæggende forståelse for, hvad ’ære’ og ’kollektiv livsforståelse’ handler om og hvordan man kan handle, når ære er på spil.
 • ’I BRUGER ALT FOR MANGE ORD’ – om unge grønlændere i Danmark.
  Indholdet svarer i kort form til kurset ’I bruger alt for mange ord’ – erfaringer fra arbejdet med unge grønlændere i Aalborg.