Majoriteter i Danmark

OM ‘DEN EKSOTISKE DANSKHED’ – SET MED INTERKULTURELLE BRILLER

PÅ KURSET FÅR DU:

  • Viden om danskhed og hvordan det er at møde danskerne, når man kommer ude fra
  • Indblik i kulturelle forskelle og ligheder
  • Redskaber til kulturforståelse og interkulturel dialog

MÅLGRUPPER:

  • Danskere, som gerne vil være bedre til at begå sig interkulturelt. Hertil skal man både bruge selvindsigt og indsigt i, hvordan verden kan se ud med andres øjne.
  • Etniske minoriteter, som gerne vil have viden om danskhed – på en måde der ikke fordrer at de skal ‘blive som os’, men hvor udgangspunktet er dialog og ikke mindst et humoristisk og anerkendende blik på både forskelle og ligheder.
  • Kurset vil være supergodt i grupper med både danskere og etniske minoriteter (fx flygtninge). Her bringer vi dialog i spil om alt det usagte, det indforståede, de kulturelle værdier og regler – alt det, der kan stå i vejen for eller skabe det gode møde.

 

Kurset bygger på bogen ’To ristede med pita’, en undersøgelse om danskhed.

Kurset baserer sig på en forståelse af, at Kultur er ikke noget man har, det er noget vi gør. Kultur skabes i mødet af det, vi har med os. Om mødet bliver frugtbart afhænger af, om vi kan se og forstå hinandens perspektiver. Det kræver en stor åbenhed og nysgerrighed – også i forhold til det, man selv bringer ind i mødet.

På dette kursus vender jeg kulturbrillerne om og kigger på, hvordan det er at komme udefra og møde os danskere. Verden må vendes på hovedet for at få rystet vores forforståelser og fordomme om hinanden løs, og for at starte på en frisk. Det kan der både være brug for i dagligdagen og i faglig praksis.

Kurset giver dig blik for alt det, der sker under overfladen i kommunikationen og nøgler til at se og gøre noget andet, end du plejer. Dermed får du mulighed for at nå andre steder hen med dialogen, end du plejer. Det giver både dig og den, du taler med, nye indsigter.

 

VARIGHED tilrettes jeres behov.