Referencer og anbefalinger

Referencer og anmeldelser fra forskellige opgaver:

- Udviklingssamarbejder og rådgivningsopgaver
– Foredrag, kurser og workshops
– Arbejdet med ‘Den forbandede kærlighed’ i folkeskolen


Udviklingssamarbejder og rådgivningsopgaver

“Jeg vil gerne takke for lærerigt og konstruktivt samarbejde indtil nu:) Det betyder meget for Ungehuset, at du har delt ud af din meget kompetente viden og faglighed, som jeg ser bliver omsat i huset med vores skønne unge mennesker :) Du skal vide, at du er en inspiration og et forbillede, som jeg beundrer, og jeg får altid lyst til at høre mere, lære mere, når jeg taler med dig.”
Lena Poulsen, fagkoordinator, Ungecenter Esbjerg

“Vi har på vores arbejdsplads, haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Marianne. Marianne er en dygtig og kompetent antropolog. Hun viser et stort engagement, og har mange års erfaring indenfor faget. Marianne brænder for det hun laver, og det kan tydeligt mærkes i samarbejdet og i den kvalitative undersøgelse hun foretog med vores målgruppe (grønlandske unge, red.). Den antropologiske vinkel har været meget nyttig, og har givet et godt perspektiv og gode handleforslag i forhold til den målgruppe af borgere som vi arbejder med. Man føler sig forstået, lyttet til og tryg i samarbejde med Marianne. Vi giver Marianne vores bedste anbefalinger”.
Karoliná Heidarsdottir, Socialrådgiver og projektleder for grønlænderstrategien og Linda Sørensen, socialrådgiver, Aalborg Kommune, Integrationscentret

”Marianne Nøhr Larsen er en fantastisk formidler! Hun forstår at skabe en god og tillidsfuld stemning og på en sjov og skæv måde formår hun at give ny indsigt – også til folk for hvem det interkulturelle fagområde ikke er spor fremmed.”
Eva Storm, konsulent i KAB, København

”I Børnehuset Stoppestedet i Lyngby har vi en stor andel af familier med andre baggrunde end dansk… I marts 2018 sendte vi bud efter Marianne Nøhr Larsen, for at få hjælp til flere perspektiver på vores forældresamarbejde. Mariannes viden og erfaring, sat overfor den pædagogiske praksis er en rigtig god kombi. Mariannes tilgang var utroligt givende. På sin anerkendende, nysgerrige facon lykkedes det Marianne at stille os nogle spørgsmål som vi ikke kunne få øje på at stille os selv.
Simple, selvfølgelige spørgsmål, som fortsat – nu to år efter – lever i vores praksis.”
Charlotte Wiitanen, leder af Børnehuset Stoppestedet

”Esbjerg Kommune afholdte i december 2019 en workshop om forældresamarbejde tilrettelagt i samarbejde med Marianne Nøhr Larsen. Marianne holdte oplæg på dagen og faciliterede dagen.
Forud for workshoppen havde vi et meget tæt og dynamisk samarbejde med Marianne, hvor vi afstemte forventninger og planlagde dagen. Marianne er grundig i sine forberedelser, hvilket havde en meget tydelig afsmittende effekt på workshoppen.
På workshoppen oplevede vi Marianne som en kompetent og stærkt vidende oplægsholder på sit felt. Marianne fangede deltagerne med sine meget praksisnære eksempler, små praksisnære øvelser i løbet af dagen og meget konkrete budskaber.
Det var meget tydeligt at mærke på Marianne, at hun havde en masse på hjertet, og at hun brænder for det felt, som hun arbejder i. Hun virkede oprigtig i alt, hvad hun gjorde og sagde. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra deltagerne på workshoppen. Deltagerne oplevede, at de fik nye perspektiver på forældresamarbejdet, som de kan bruge i deres videre arbejde.”
Mie Vestergaard Sørensen, Udviklingskonsulent, Borger & Arbejdsmarked

”Det var en super god dag og varieret med oplæg, små sjove men sigende videoklip og med tid til refleksion og udarbejdelse af handleplaner. Jeg fik mange gode pointer med fra dit oplæg og tænker at jeg fra min stol kan bruge dem i sammenhæng med, at jeg kommer rundt til de forskellige afdelinger.  Det at en del af os i Børn & Dagtilbud har fået en fælles oplevelse og læring, som vi kan referere til. – ”Kan du huske at …. Det var faktisk det Marianne talte om …”
Ligeledes tænker jeg at det er en gave for mig (og de øvrige), at de enkeltes handleplaner er nedskrevne og sagt højt i plenum på dagen, dette giver mig (og de øvrige) mulighed for konkret opfølgning på indsatsen i de enkelte afdelinger. Så mange tak for det.”
Sara Petersen, leder af integrationsindsatsen, Børn og Kultur, Esbjerg Kommune

“Første gang jeg mødte Marianne var på et kursus om æresrelaterede konflikter. Min oplevelse af både hele undervisningsforløbet og Marianne som underviser har været meget positiv hele vejen igennem. Fra start af, blev der taget hensyn til gruppens behov og undervisningen blev målrettet både gruppens og det individuelle behov for viden.
Mariannes tilgang til undervisningen kendetegnes ved fleksibilitet og nysgerrighed og Marianne formår at formidle viden og fagligt stof på en måde, som imødekommer vores forskelligheder, grundet gruppens faglige diversitet. Der blev taget udgangspunkt i vores forskellige udfordringer og dette har gjort det nemt for mig, at anvende det indlærte i praksis.
Vi blev præsenteret for forskellige begreber og metoder, hvor den antropologiske tankegang stod i spidsen. Det ”underliggende” budskab om, at vejen til viden gemmer sig i forståelsen og nysgerrigheden, gjorde et stort indtryk på mig og nu står denne tankegang i spidsen for mit arbejde.  At være mere undersøgende og nysgerrig på den anden, den andens kultur, værdier og normer er netop én af de ting, som jeg kan mærke, har banet vejen for en god og konstruktiv interkulturel dialog i mit arbejde som fagperson.
Hristina Jensen, familiekonsulent, Odsherred Kommune

“Kære Marianne Nøhr Larsen. Vi har ikke mødt hinanden, men det er mig, der har fået den store fornøjelse at skrive en artikel om et projekt, du har kørt. Jeg har lavet mange interviews med mennesker, der har været igennem uddannelses- eller opkvalificeringsforløb af den ene eller anden art, men jeg tror rent faktisk aldrig, jeg har oplevet, at en gruppe så entydigt og enstemmigt har været SÅ begejstrede for en konsulent/underviser, som de her var det for dig. Og roserne går både på din faglighed og din person. De havde været meget nervøse for at lade dig sidde med ved samtalerne med de unge, men den nervøsitet var væk efter fem minutter. Din ro, din etik og det, at du helt tydeligt ikke opererer med at putte folk i kasser – hvilket de indrømmer, at de selv har en tendens til – gjorde at det både var let og lærerigt at have dig med til samtalerne. De forklarer, at det var din energi, din faglighed, etik og engagement som i høj grad har gjort, at de er så begejstrede for forløbet. En af deltagerne sagde, at i han i sine næsten 30 år som socialrådgiver med masser af efter- og videreuddannelse aldrig havde haft et forløb, som gav ham så megen ny viden og ny energi til arbejdet.
At de selvsagt også er meget glade for de resultater, du nåede frem til ved at gå både fordomsfrit og utraditionelt til de unge, giver sig selv. Og du har, siger de, været med til at åbne deres øjne for, at man kan have kontakt til de unge på mange forskellige måder. Du har virkelig, virkelig betydet en forskel for rigtig mange mennesker igennem dette forløb.
De bedste hilsner. Og tak for, at du gør mit arbejde så let og sjovt :-)”
Mette Engell, journalist for VISO

“Marianne er en udadvendt, kreativ og meget alsidig person, der har udgivet en stribe bøger og holdt kurser og foredrag de sidste mange år. Ind imellem har vi også løst opgaver sammen, bl.a. for VISO. Jeg kender Marianne som en ambitiøs, flittig og fagligt dygtig antropolog, der løser alle opgaver grundigt og ordentligt, med stor sans for hvem opgavens målgruppe er og hvordan den bedst løses. Hun har altid været optaget af at formidle antropologiens til tider vanskeligt tilgængelige pointer på en enkel og let tilgængelig måde, så almindelig mennesker kan forstå, hvad det handler om. Skriftligt har Marianne sproget i hule hånd og formidler legende let de mest komplicerede sammenhænge, så de fleste kan være med.
Jeg har også haft lejlighed til at høre Mariannes foredrag og om det er der helt enkelt at sige, at Marianne er en gudsbenådet formidler. Hun fortæller levende og inspirerende med afsæt i virkelige menneskers historier, og bruger dem til at sætte fokus på emner, så de bliver vedkommende og relevante. Tilhørerne sidder tilbage med klare antropologiske pointer og enkle anvisninger på, hvordan de ved at spørge åbent ind og interessere sig for andre menneskers livsverdener kan blive klogere på de borgere, patienter, flygtninge, børn eller hvem de nu i deres daglige arbejde ønsker at gøre en forskel for.
Men Marianne er ikke kun en dygtig voksenformidler. Hun underviste på et tidspunkt min datters 8. klasse med afsæt i sin bog ”Den forbandede kærlighed” om homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund, og det var en stor succes. Min datter fortalte, at Marianne virkede som om hun var i ”øjenhøjde” med de unge og at hun var virkelig god til at inddrage dem. Hun var slet ikke ”ekspertagtig”, og de historier, hun fortalte om virkelige unge homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund og de meget forskellige reaktioner, de havde fået fra omverdenen på deres valg om at ”bekende kulør”, gjorde stort indtryk på eleverne.”
Mette Larsen, antropolog, leder af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU)

“Vi har haft rigtig gode erfaringer med antropolog Marianne Nøhr Larsen. Hun afholdte i efteråret to temadage omkring æresrelaterede konflikter og kulturmødet, hvilket vi oplevede som særdeles fagligt relevant og brugbart.”
Joan Kristiansen, fagkoordinator, Ungecenter Esbjerg


Foredrag, kurser og workshops

“Dit kursus var meget sagligt og oplysende – i det hele taget meget givende. Din grundige og rolige tilgang var meget virkningsfuld og betydende for at ”budskaber” blev opfattet og forstået af sagsbehandlerne. Der var ingen tvivl om, at de her sad overfor en person med stor faglig kompetence. Din tilgang gav et fint indblik i diversiteten i minoritetsfamilierne. Den opmærksomhed tog de med sig videre. Din interkulturelle tilgang gav anledning til refleksioner om deres egen praksis, metode og spørgeteknik. Mange tak for en meget god eftermiddag!”
Lisbeth Barkholt Hansen, Udviklingskonsulent, Brøndby Kommune

“Meget, meget spændende og interessant oplæg. Pointerne var vigtige og sat ind i en god kontekst. Emner, vi i vores personalegruppe har haft behov for at høre noget om – godt at vi i arbejdsgruppen har noget snakke/diskutere om. Tror det få vendt nogle tanker hos os. Giver mulighed for at reflektere over normer, værdier og kulturer i dagligdagen.”
Medarbejder fra fra Hjulmagerstien, anbringelsessted

“Du fik sagt så mange oplysende ting og fik udfordret mit syn på mangt og meget, så jeg virkelig har fået noget at tænke over. Samtidig var dit oplæg også utroligt livsbekræftende. Hvis flere agerede efter empowerment-tankegangen ville der vist værre færre konflikter og langt mere forståelse for hinanden, end der er i dag.”
Inge, sygeplejerske, Viborg Sygehus.

”Det var superinteressant og godt sat op. Super fedt, at få nogle mere konkrete værktøjer til at komme ind under de dominerende forestillinger”.
Frivillig ved Ungdommens Røde Kors’ mentorprojekt ”Projekt Connect”

”De mange gode historier fra Mariannes arbejdsliv har givet meget. Anerkendende dialog, og motiverende spørgsmål der piller ved negative overbevisninger er nogle af dagen vigtige pointer og grundregler for den motiverende samtale”
Vejleder ved Viborg sygehus

”Jeg har fået gode input, som kan være med til at styrke/forbedre samarbejdet med studerende med anden etnisk baggrund – indput der er meget anvendelige i min hverdag som vejleder. Jeg er blevet opmærksom på, at man skal kunne se tingene fra flere sider; at misforståelser opstår fra flere sider, at vi ikke kan tage nogen forforståelse for givet. Jeg har fået øjnene op for, hvor forskelligt man kan opleve forskellige ting og situationer”
Vejleder ved Viborg sygehus

”Det var både sjovt og lærerigt. Du inddrog personlige fortællinger, der gav dybde til lektien om at være opmærksom på vores måde at kommunikere med mennesker, der ikke har dansk som modersmål.”
Karen Marie Lund, HR-afdelingen Viborg Sygehus

“Du har fyldt en hel dag for mig med vigtige tanker og indsigter som giver mig fornyet mod på mine egne projekter. Tusind tak for det.”
Rebekka, frivillig, antropolog

”Foredraget var varieret, nuanceret og krydret med en herlig masse dagligdags eksempler. En herlig entusiasme, der blev videregivet til os tilhørere.”
Lærer, Skanderborg

”Det var interessant og relevant. Det var rigtig godt med eksemplificering af pointer med citater eller små historier fra ”det virkelige liv”. Hun integrerede nogle relevante teorier i sit oplæg. Personligt var jeg også meget glad for det antropologiske perspektiv – det var rigtig inspirerende!”.
Frivillig ved Ungdommens Røde Kors’ mentorprojekt ”Projekt Connect”

”Marianne Nøhr Larsen holdt et spændende og engageret oplæg, som bar præg af hendes indgående kendskab til hverdagsliv og –tanker blandt etniske unge piger i Danmark. Med tankevækkende og morsomme historier og eksempler får hun provokeret de ”gode intentioner” hos alle os, der arbejder i ”etnicitetsbranchen”, og leveret stof til konstruktiv eftertanke”.
Anne Marie Dahler Larsen, adjuknt ved Ungdomspædagogisk Videns- og Udviklingscenter, CVU Fyn

“Nærværende retorik – det var en ren nydelse!”
Allan Kirketerp, socialrådgiver, Holbæk Kommune

Lærere fra forskellige skoler:
”Et oplæg der bekræfter mig i at det jeg kan / gør er ok, men jeg er igennem oplægget blevet lidt mere klar på hvad jeg gør.”

”Jeg har fået fokus på at være sikker på at man er på det samme sted. Være mere åben og stille flere spørgsmål, ikke være bange for at gå i dialog. Set hvor egne fordomme / forestillinger ligger og hvor meget de spiller ind.”

”Jeg har mødt udfordringer ift egen holdning/norm. Fået kommunikationsredskaber. Nysgerrighed og forbløffelse.”

”Mange gode eksempler afskaffer vore stereotype billeder af unge med anden etnisk baggrund. Det handler ikke om kultur men om det enkelte menneske. Fokus på værdier, anerkendelse – ikke barrierer.”

”Det er meget relevant for mit arbejde. Har kunnet bruge det meste enten praktisk eller til at reflektere over. Meget godt da diskussionen og tanker om emnet er blevet løftet op på et højere plan. Netop at det ikke bliver en ’opskrift’, men ophøjet i forhold hertil.”

”MNL en inspirerende – professionel og meget ærlig foredragsholder. Spændende tankevækkende udfordrende inspirerende indholdsrig dag. Tak for dit personlige engagement.”


Workshops om ‘Den forbandede kærlighed’ i Folkeskolen
Uu-vejledere

”Foredraget rykker horisonter og skaber konstruktiv dialog!”

”Jeg har mødt etniske minoritetsunge, som jeg ville have vidst, hvordan jeg kunne hjælpe – hvis jeg havde hørt foredraget tidligere”.

”Rigtig fint og relevant. God indgang til at ændre indstillingen til homoseksualitet, til kulturforskelle, til religion. En god tværfaglig øjenåbner!”

”Foredraget var relevant og særdeles vedkommende, og blev, på trods af det kontroversielle tema, præsenteret engageret og sagligt. Kombinationen af en ung kvinde, der fortalte om at have gennemlevet en vanskelig periode og en person, der kunne perspektivere problematikken ud fra en socialfaglig og antropologisk vinkel, var intet mindre end sublim”.
UU-chef leder Carsten Bøtker

Læs hele anmeldelsen skrevet af UU-centerchef i Køge af Carsten Bøtker

Lærere 

”55 elever i 8. årgang på Humlebæk Skole blev chokerede, fascinerede og interesserede! Det var på alle måder en god dag. Alle elever fik noget at tænke over, og nogle fik rykket grænser for tolerance, fordi de blev opmærksomme på problemstillinger, de ganske enkelt ikke anede eksisterede”.
- Lærer, Humlebæk Skole

“Dagen har været medvirkende til, at to af vore piger har haft mod til at stå ved, at de er til piger. Det virker, som om de andre har accepteret dette. Det tror jeg ikke kunne være gået så godt, hvis ikke det var for jeres workshop”.
- Susanne Graugaard, Vejlby Skole

”Marianne Nøhr Larsen og Saida formåede med deres workshop på 4 timer at rykke ved elevernes holdninger og fordomme til emnet homoseksualitet. Det var fantastisk for os lærere at opleve, hvordan elevernes interesse skærpedes i løbet af dagen, når Marianne satte eleverne på den ene prøvelse efter den anden. Det gav mange gode og lærerige debatter. Sådan en dag er guld værd – vi fornemmer at eleverne har taget kvantespring i at udvikle sig personligt og holdningsmæssigt”
- Lærer, Tagensbo Skole

”Det er min oplevelse, at flere elever har fået en bredere forståelse af, hvilke udfordringer man kan møde i livet og i familien, samt fået en forståelse for, at det er ganske normalt at møde disse udfordringer. Jeg synes det var en fantastisk inspirerende dag, der åbnede for nogle gode og meget vigtige refleksioner”.
- Lærer ved Dyveskolen

“Eleverne var meget glade for dagen, de lærte en del nyt og gav udtryk for, at det var dejligt at høre en ægte fortælling fortalt af den person, som oplevede det.
Det er supergodt, at du Marianne får stillet en masse åbne spørgsmål. Godt at du får gjort tydeligt, at der i det her ikke er nogen facitter, men at det er vigtigt at hver især tænker og reflekterer over de ting, vi bare tager for givet. Normer, roller, grænser, ord vi bruger osv.
Du har meget ro i din tilgang til eleverne; det virker godt at du ikke afæsker dem svar; jeg kan mærke de sidder og tænker over de spørgsmål du stiller og det er fint at de ikke hele tiden skal finde konsensus med de andre, men også får reflekteret selv.
Det er godt at du får forklaret de svære ord og begreber, og at du gør det på en måde der ikke nedgør eleverne. I fanger begge to de unge supergodt – I taler på niveau med dem. Det er godt at det ikke bliver en dossering, selvom der er mange informationer.
Jeg synes i det hele taget det har været en afmystificering af et tabubelagt emne, på en enkel måde og med gode eksempler.
Det er rigtig godt at du involverer eleverne så meget som muligt og det er tydeligt, at de godt kan lide øvelserne, hvor de skal tage stilling og finde ud af, hvad de mener.
Alle 8.klasser burde have sådan en dag!
Tak til jer begge for jeres dejlige måde at møde eleverne på.
- Lærer ved Lergravsparken Skole

Elever fra de forskellige skoler

”Jeg vil tænke mere over hvor hårdt de har det. Jeg tror jeg vil respektere bøsser/lesbiske fuldt ud. Det var rigtig modigt af Saida at fortælle hele sin historie.”
”Det har fået mig til at tænke på, hvornår man er normal, og hvad der er unormalt”.
”Det var godt jeg hørte det, og at jeg hørte Saidas historie. Jeg fik et andet blik for homoseksuelle, og det virker mere normalt efter det jeg har hørt.
”Det overraskede mig, at man kan være homoseksuel og beholde sin religion. At det er normalt, og ikke mærkeligt”.
”Jeg vidste ikke, at der faktisk er mange med anden baggrund som er homoseksuelle. Også at der er muslimer som er det, det havde jeg slet ikke regnet med”.
”Jeg vidste ikke, at en muslimsk familie kunne acceptere homoseksualitet og at man kan holde fast i sin tro, og stadig være homoseksuel”.
”Jeg vil tænke over det nye indblik jeg har fået. Når jeg møder homoseksuelle, så skal jeg ikke opføre mig mærkeligt. Jeg skal acceptere hvordan de er. Det er sejt at være anderledes, men stadig hårdt.”
”Jeg vil tænke over, at være homoseksuel er ligesom at være heteroseksuel, fordi to kvinder kan elske hinanden ligesom mand og kvinde kan. Jeg vil ikke have noget i mod homoseksuelle – så længe det ikke bliver min egen datter”.


Boganmeldelser af ”De små oprør”
“Marianne Nøhr Larsens tænksomme analyse af den situation, unge piger med anden etnisk baggrund end dansk står i … har konstant fokus på de unges egen erfaringshorisont og egne muligheder. Det er deres liv, det handler om, og hvis de liv skal leves om, er pigerne selv de nærmeste til det. Teenagepigerne er ikke de eneste, Nøhr Larsen har et usædvanligt blik for; det gælder også deres forældre.
….Nøhr Larsen er velsignet konkret det meste af bogen igennem.”
Anne Knudsen – Weekendavisen
“Til trods for de allerede mange udgivne bøger om kulturmøder og integration er det en vigtig bog for alle, der arbejder med integrationsprojekter eller arbejder med etniske minoriteter, idet den både giver konkret vejledning og er en dybtgående kulturel indfaldsvinkel til at forbedre dialogen mellem os og dem. Kulturerne er sat i bevægelse.”
Lektørudtalelse fra Dansk Bibliotekscentral - Anny Skov Madsen

“Den bog kan være et fantastisk redskab for alle, som arbejder med tosprogede børn og unge…
Bogen giver overblik og bud på, hvordan problemer kan løses – og hvordan der kan opkvalificeres i den almindelige pædagogiske dagligdag såvel som i rådgivnings- og behandlerverdenen….
Bogen gør op med den stivnede kulturforståelse, som kendetegner det meste af “integrationsdebatten”.
Irene Clausen - Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere - LVU fagbladet

“…en væsentlig bog om etniske minoritetspigers balancekunst på vejen mellem to kulturer fra fortid til fremtid.
Gennem sin indsigt og optimisme vil bogen kunne være et vigtigt bidrag til at nedbryde en række myter og fordomme om pigernes liv, tanker, drømme og visioner….

…lader os lære, at være loyale og lytte til pigernes egne udsagn…skaber netop et befriende og sprudlende – både realistisk og poetisk billede, der kan være med til at banke et stort hul i den fremherskende fordom om at etniske minoritetspiger kun er passive og undertrykte ofre for deres familier og hjemlandes kulturer.
Bogen henvender sig både til menigmand og til fagfolk, som også kan hente god baggrundsviden.
Et opgør (oprør) mod berøringsangsten og endnu et bevis på, at samtalen fremmer forståelsen.
Sidst i bogen er der en god fortegnelse over pigeprojekter og kontaktpersoner, hjemmesider og litteraturliste for de der ønsker at gøre verden større og “bygge broer” og skabe alliancer.
Volsmoseavisen – januar 2005 - Steen Christensen - Projektkoordinator “Vejledningsporten”

“Et loyalt og ganske optimistisk indblik i minoritetspigernes måde at håndtere familie og tradition. De er ikke passive tilskuere eller ofre for deres kultur, men kæmper en ofte hård kamp mod fordomme både i hjemmet og i det ‘danske’ samfund. Bogen forklejner heller ikke de fagfolk, der arbejder med de unge kvinder. I stedet giver den bud på en opkvalificering af det pædagogiske arbejde med pigerne.
Socialpædagogen nr. 23/2004 12. november

‘De små oprør’ er en spændende bog, der ….tilbyder en særlig ekspertise omkring etniske minoritetspiger og deres familier…den klæder fagfolk på til kulturmøder og integrationsarbejde.”
Ungdomsringens Nyhedsbrev 4.11.04

“De etniske minoritetspiger kommer alt for sjældent selv til orde. Vi hører mest om dem, når der diskuteres tørklæder, tvangsægteskab og æresdrab. Det råder antropologen Marianne Nøhr Larsen nu bod på med bogen ‘De små oprør’ ”
Kvinfo’s biblioteksside

“Flere af bogens synspunkter vil sikkert provokere, som fx at hvis vi mener, at pigerne skal have lov at bestemme over deres eget liv, må vi også acceptere, hvis de synes, det er fint, at forældrene arrangerer deres ægteskab. De små oprør rummer tankevækkende samtaler med unge minoritetspiger, med klubledere og pædagoger”
Dansk Flygtningehjælps Frivillig-nyhedsbrev december 2004

“… bogen gør dermed op med det fremherskende billede af etniske minoritetspiger som passive tilskuere og som ofre for deres kultur. Bogen tilbyder overblik og bud på, hvor barriererne er, hvordan problemer kan løses.”
MS’ Minoritetsbibliotek, dec. 2004

Samlede anmeldelser af bogen ‘De små oprør’