Cv for Marianne Nøhr Larsen

Rådgiver, antropolog, forfatter. Har gennem 25 år bidraget til udvikling og viden-skabelse i forhold til børn, unge og familier i udsatte positioner.

Specialisering

 • Antropologiske opgaver – undersøgende tilgang og målgruppefokus. Research, evaluering, praksis- og metodeudvikling, følgeforskning, dokumentation og videndeling.
 • Rådgivning, proces- og projektudvikling.
 • Forfatter til fagbøger, metodebøger, rapporter og undervisningsmaterialer.
 • Undervisning og udviklingsforløb til faggrupper. Træning i interkulturel dialog og antropologiske metoder. Facilitering af samarbejde og dialog, tværkulturelle og -sociale indsatser.
 • Ekspertområder bl.a.: Børn, unge og familier i udsatte positioner, forældresamarbejde, minoriteter (etniske, seksuelle, religiøse), grønlandske børn og unge, æresrelaterede konflikter og social kontrol, uledsagede flygtningebørn, udsatte boligområder, ungevejledning. 

VISO-ekspert
Leverandør til området “Social udsathed og tværkulturelle problemstillinger” i samarbejde med Janus-psykologerne, Århus.
(VISO er Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation på det sociale område)

Social talk-ekspert
Leverandør ifm tema om forældresamarbejde i dagtilbud og skole.
(Social Talks er en almennyttig forening, der udvikler nye løsninger for at hjælpe børn, unge og familier bedre på tværs af myndighed, civilsamfund og erhvervsliv.)

Uddannelse
Cand.scient.anth., Institut for Antropologi 1995 

Andre relevante uddannelser og kurser

 • MOD (Mangfoldighed og Dialog) – proceskonsulentuddannelse, Norsk Røde Kors
 • Coaching af unge, kursus hos COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling)
 • ’Religiøs identitet og sjæleomsorg´- kursus hos kultursociolog Kjersti Børsum, Oslo
 • Gruppefacilitatoruddannelse, Facilitatorfabrikken
 • Familieopstilling, kursus hos Liv Danyo Thommesen
 • HSP – om særligt sensitive personer, kursus hos Lise August
 • Kognitiv, coachende motivationsmetode, kursus hos psykoterapeut og antropolog Christina B. Jagd
 • Kultur og kommunikation, kursus hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde
 • Grafisk Facilitering, kursus hos Tanke-streger.dk, Mette Jeppesen

 UDVALGTE OPGAVER

Periode Arbejdsgiver/opdragsgiver Position og arbejdsområde
2022 Social Talk Leverandør vedr. forældresamspil i dagtilbud og skole
2021 Foreningen Grønlandske Børn Konsulentopgave i Nuuk vedrørende projekt Sapiik
2021 UUKL Webinar/rådgivning for vejledere om forældresamarbejde
2020-21 Lyngby-Taarbæk Kommune Projekt ‘Styrket forældresamarbejde’ – aktionslæring og opkvalificering af personale i syv daginstitutioner.
2020-21 Pigeliv.dk Følgeforskning på pigeprojektet HjerteRum
2019-20 Ungdomsbrandkorpset, Hovedstadens Beredskab ‘Det handler ikke kun om os selv’ – følgeevaluering af Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps (baseret på feltarbejde)
2019 UU-SjællandSyd og BFAU Undervisningsministeriet ‘Brug for alle forældre’ – en håndbog om forældresamarbejde i skole og ungevejledning
2019 VISO i samarbejde med psykologrådgivning Janus, Århus Sociale gruppesager: Afdækning, undersøgelse, rådgivning. Tema om somaliske grupper i Danmark
2018 Hans Reitzels Forlag i samarbejde med DPU, Aalborg Universitet, Sex og Samfund Artikel om det multikulturelle klasserum i bogen “Skole og seksualitet. Kritiske perspektiver på seksualundervisning”
2018 8 daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk, Ishøj og Aalborg Kommune Kurser og supervision om det tværkulturelle forældresamarbejde
2018 UU-SjællandSyd og BFAU Undervisningsministeriet Brugerundersøgelse og metodeudvikling: Forældresamarbejde i udskolingen
2017-19 Foreningen Grønlandske Børn Følgeevaluering og metodeudvikling af projekt SIAMMARTOQ, en frivillig-uddannelse for unge grønlændere
2017 Københavns Kommune, BIF Deltagelse i ekspertgruppen til forebyggelse af social kontrol
2017 Foreningen Grønlandske Børn Følgeevaluering og metodeudvikling af SISI, et projekt for anbragte grønlandske børn
2017 Vordingborg Kommune, Ungeporten/BFAU Undervisningsministeriet Brugerundersøgelse og metodeudvikling af dialog med forældre i udskolingen
2017 Røde Kors Kurser om ‘den gode samtale’ i kulturmødet
2017 Seminar.dk Kurser om det tværkulturelle forældresamarbejde
2017 VISO, Socialstyrelsen Oplæg om antropologiske metoder i VISO-arbejde
2016 KAB Brugerundersøgelse og evaluering af social vicevært-funktion i Titanparken på Nørrebro
2016-17 Foreningen Grønlandske Børn Evaluering og metodeudvikling af dokumentationspraksis, familieprojektet BLiD
2016 Bornholms Kommune, Ungeporten/BFAU Undervisningsministeriet Brugerundersøgelse og formidling om bekymrende fravær i Folkeskolen
2016-17 Esbjerg Ungehus, Odsherred Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune / VISO Rådgivningsforløb om æresrelaterede konflikter
2016 Dansk Røde Kors Workshops for frivillige om interkulturel dialog
2016 VISO / Aalborg Kommune ‘I bruger alt for mange ord’ – vidensrapport om unge grønlændere i Aalborg og deres møder med systemet
2015 Salaamfilmogdialog / Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet ’3 klasser på vej’ til lærere og vejledere i udskolingen
2015 CASA / Rockwoolfonden Forbrugsundersøgelse vedrørende børnefattigdom blandt etniske minoriteter i Danmark
2015 Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors Workshops for frivillige om interkulturel Dialog
2014-16 VISO Rådgivningsforløb til kommuner (Ringsted, Esbjerg, Odsherred, Lyngby-Taarbæk) om æresrelaterede konflikter
2014 Grønlænderstrategien, Socialstyrelsen og SUS Rådgivning og netværksarbejde vedrørende unge grønlændere
2014 VISO / Aalborg Kommune Undersøgelse og rådgivningsforløb om unge udsatte grønlændere i Aalborg Kommune
2013 Social- og integrationsministeriet, SIRI Undervisning i kommuner om æresrelaterede konflikter – et led i den  nationale strategi
2013-2014 Undervisningsministeriet ‘Roadtrip’ med undervisningsmaterialet ‘I 7 SIND’ i udsatte kommuner
2013 Nordisk Ministerråd Undervisning på Nordisk ekspertseminar om ‘social kontrol i kønskonservative miljøer’
2013 Uddx (Metropol, Tec m.fl). Samarbejde: Navigent Kursusforløb i antropologisk ledelse og evaluering
2013 Social- og Integrationsministeriet Undervisning og kvalificering af ministeriets forældredialog-korps
2012-2014 Hvidovre Kommune Proces-evaluering af projekt ‘Vil du med på opdagelse’ – om forældredialog i daginstitutioner
2011-2012 Institut for Menneskerettigheder Konsulent og forfatter på ’It takes all kinds’ – Europæisk homofobiprojekt; webportal med undervisningsmateriale
2007-2013 Se referencer Kurser, foredrag, coaching og supervision om interkulturel kompetence og kommunikation – til virksomheder, kommuner, uddannelsessteder, institutioner mv
2011-12 Center for Interkulturel Dialog
– støttet af Integrationsministeriet
Workshop ‘Den forbandede kærlighed’ på 12 skoler.
Udgivelse af håndbogen ‘Minoriteter og mangfoldighed – om at arbejde med normer og kultur
2011 Børnehuset Buen – støttet af INM Evaluering af ’Den gode far’ – et film- og webprojekt til traumatiserede flygtningefædre
2010-2012 Integrationsministeriet / Salaamfilmogdialog Undervisningsmateriale til filmproduktionen ’I 7 sind’ – syv film om unge og identitet (temaer: uddannelse og arbejdsmarked / traditioner i forandring / tro og livsværdier / medborgerskab og frivilligt arbejde / ekstremisme)
2010 Integro, Helsingør Mentor for uledsagede flygtningebørn- og unge, Helsingør og Allerød Kommune
2008-2009 Socialministeriet og
Integrationsministeriet
Debatoplæg med udgangspunkt i ’Den forbandede kærlighed’ på folkeskoler rundt om i landet
2008 mhtconsult, Helsingør Leder af kvindeprojektet ”Rosen”, der udvikler motivationsfremmende metoder ift minoritetskvinder på kanten af arbejdsmarkedet. Desuden Mentorprojekt, jobskabelse og venskabsfamilieprojekt
2007 Opdragsgiver: Ligestillingsafdelingen Pilotprojekt: undervisningsmateriale om ligestilling til sprogskoler
2006-2007 Opdragsgiver: Ligestillingsafdelingen Undersøgelse: ’Erfaringsudveksling blandt netværkspersoner, der arbejder i udsatte boligområder”
2007 Samarbejdspartnere: LGBT og journalist Malene Fenger-
Grøndahl. Støttet af  Ligestillingsafdelingen
Foredrag på folkeskoler, seminarier, efterskoler m.v. over bogen ’Den forbandede kærlighed’.
2006-2007 Samarbejdspartnere: LGBT og journalist Malene Fenger-
Grøndahl.
Støttet af Egmontfonden.
Debatbogen ’Den forbandede kærlighed’, udgivelse august 2007.
Arbejdsmateriale samt websiden
www.denforbandedekaerlighed.dk.
2007 Opdragsgiver: Ligestillingsafdelingen Evaluering af Ligestillingsafdelingens foredragsrække om ’Familie, køn og rettigheder’ på sprogskoler.
2006-2007 Samarbejdspartnere: Beboerrådgivningen Egedalsvænge og Absolut Forum. Støttet af Trygfonden. Forumteaterprojekt på Ungecenteret i Karlebo, nu Fredensborg Kommune.
Forberedelse, følgeprojekt og evaluering.
2006-2007 Ungerådgivningen SPACE4U, støttet af INM Supervision og undervisning.
2006 Røde Kors ’Kvinde til kvinde’. Evaluering af Dansk Røde Kors’ kvindenetværk.
2005-2007 Konsulent- og undervisningsopgaver – se referencer Kurser og foredrag; bl.a. CVU Odense og Nordjylland, UU Roskilde og Køge, Røde Kors, Vapnagård og Gellerup bibliotek, Panelbooking, Børns Vilkår, URK, DUF, Salaam.dk, Odense Sociale Højskole, ’Tværkulturelle sygeplejersker’, Projektsekretariatet Tingbjerg,Albertslund Kommune, Randers SOS, Efterskoleforeningen, Frederiksberg Kvindehus, LOKK, Projektbasen, forskellige skoler og seminarier.
2005 Videns- og formidlingscenter for socialt udsatte Kvalitativ undersøgelse: ’Man skal bare sige det’ Om etniske minoritetsbørn på krisecentre. Delrapport til LOKK’s børne- statistik 2005.
2005 Karlebo Kommune, beboerrådgivningen Egedalsvænge Opstart af pigemotionsklub. Planlægning af AI-projekt “Egedalsvænge-piger på vej”, forumteaterprojekt for unge samt livshistorieprojekt.
2005 Dansk Flygtningehjælp Forberedelse af projekt ’Etablering af pigeklubber baseret på frivilligt arbejde i socialt belastede boligområder’.
2005 Integrationsministeriet, “Brug for alle unge”-kampagnen Håndbogen “PigeRum” om opstart og drift af pigeklubber.
2005 Statsbiblioteket / Indvandrerbiblioteket Evaluering af netportalen Kvindefinfo.dk.
2004/2005 Enkeltstående opgaver støttet af Integrationsministeriet Kurser og supervision: Kommuner, vejledere, lærere, pædagoger, voksenundervisere, sagsbehandlere, krisecenterpersonale, bibliotekarer, frivillige, sygeplejersker, SSP/politi, højskolefolk m.m.
Dialogmøder og workshops med minoritetspiger og mødre.
Filmdebat for skoleklasser på kulturfilmfestivalen Salaam.dk. Debatmateriale på DR-hjemmesiden ‘Skum’.
2004 Dansk Flygtningehjælp Planlægning af frivilligindsats: Pigeprojekter i ghettoområder.
2004 Integrationsministeriet (og Aarhus Universitetsforlag) Udgivelse af “De små oprør”. Undervisnings- og supervisionsopgaver.
2004 Integrationsministeriet, “Brug for alle unge”-kampagnen Opstart af pigeklubber.
2004 LOKK / Integrationsministeriet Formidling af værktøjskasse til fagfolk om tvangsægteskabsproblematikker.
2003 Dansk Bibliotekscentral Udarbejdelse af emneliste: Kvinder og islam.
2002 - Selvstændig (støttet af Integrationsministeriet) Research og erfaringsopsamling til fagbog om tværfagligt arbejde med etniske minoritetspiger (støttet af Integrationsministeriet).
2002 Udrykningsholdet Research og formidling af rådgivnings- og behandlingstilbud til etniske minoritetsunge
2002 - Ballerup Kommune / Mellemfolkeligt Samvirke Projektledelse: undersøgelse af unge etniske minoriteters brug af fritids- og foreningslivet i Ballerup.
2002 - Samarbejde med Gurre-gruppen ApS Kurser om kulturmøde / interkulturel kommunikation m.v.
Juli 2002 - Selvstændig (støttet af Litteraturraadet) Debat/undervisningsbog om etniske minoritetspiger og fritid (under udarbejdelse).
1999 – 2016 Amter, kommuner, uddannelsesinstitutioner, højskoler, konferencer, faggrupper m.v. Undervisning, foredrag, workshops, og debatoplæg over bøgerne ”To ristede med pita” samt ”Elsker – elsker ikke” – grundlæggende tema kulturmøde.
2000 CDR Forlag Udgivelse af ‘Elsker – elsker ikke’ om kærlighed og arrangerede ægteskaber. CDR Forlag.
1999 CDR Forlag Udgivelse af ‘To ristede med Pita’ om danskhed. CDR Forlag
1998 – 2002 Mellemfolkeligt Samvirke, Minoritetsafdelingen Projektledelse: Projekt Pigeliv (tværfagligt netværksarbejde, pigeklubnetværk, udvikling af www.ms.dk/pigeliv, afholdelse af konferencer og pigefestivaler, fagsupervision, artikler, fundraising).
1999 Folkeuniversitetet København Kurser i ”Børneantropologi”.
1999 Sociologisk Institut Undervisning i antropologisk metode.
1998 Krisecentret Garvergården, København Evaluering af  “Samtalegruppe for flygtninge- og indvandrerpiger”, et terapeutisk og socialt projekt under Krisecentret Garvergården.
1997-98 Institut for Antropologi i København Undervisning i “Kvalitativ og kvantitativ Metode” på Institut for Antropologi.
1993 Det Danske Center for Menneskerettigheder
(studenterarbejde under forsker
Jacques Blum)
Research og udfærdigelse af forskningsrapport til Folketinget om den informations- og forskningsmæssige dækning af indvandrer- og flygtningebeskyttelse inden for uddannelsesområdet.  Undersøgelse (“screening”) af danske skolebøger om fremmede.