Publikationer

Publikationerne er en rød tråd i mit og Centrets arbejde. De handler fra forskellige vinkler om ungdom og udsathed, minoriteter og mangfoldighed.

De er på hver deres måde redskaber til en åben interkulturel dialog med fokus på forandringer og muligheder.

De mest centrale bøger kan du klikke ind på i kolonnen til venstre. Bøgerne indgår i rådgivning og undervisning – se Kurser og temaer.

Jeg har skrevet en række rapporter ifm undersøgelser og evalueringer (jf CV). De er ikke publiceret, men en del kan rekvireres.


Publikationsliste

“Det handler ikke kun om os selv”. Følgeevaluering af Hovedstadens Beredskabs Ungdomsbrandkorps, 2020. Kan rekvireres.

“Brug for alle forældre. Perspektiver og metoder i et indragende forældresamarbejde i udskolingsindsatsen.” En håndbog med et særligt fokus på forældre, som ikke så ofte deltager i de sædvanlige tilbud. Udgivet i samarbejde med UU Sjælland Syd og Undervisningsministeriet, Brug for alle unge, 2019. (Kan downloades og tilsendes).

“Seksualundervisning i det multikulturelle klasserum”, kapitel i ”Seksualitet, skole og samfund. Kritiske perspektiver på seksualundervisning”. Redigeret af Roen, Simovska og Graugaard. Hans Reitzels Forlag 2018

“I bruger alt for mange ord!” – om inklusion af unge grønlændere i Aalborg. Udgivet af VISO, Socialstyrelsen, 2016. (Rapport og artikel om projektet kan downloades her: http://socialstyrelsen.dk/nyheder/2016/ny-rapport-om-unge-gronlaendere-og-deres-mode-med-systemet)

“Minoriteter og mangfoldighed – en workshophåndbog om normer og skolekultur”. Udgangspunktet er fortællinger fra ‘Den forbandede kærlighed’ (se nedenfor). I samarbejde med Social og integrationsministeriet, 2012. (Kan downloades).

“I 7 sind” – syv film om ungdom og identitet, med tilhørende undervisningsmateriale. I samarbejde med Salaam Film & Dialog og Integrationsministeriets indsats Brug for alle unge, 2011.

“Den forbandede kærlighed – 14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed”. CDR-Forlag 2006

“Man skal bare sige det” Etniske minoritetsbørns fortællinger fra kvindekrisecentre. VFC socialt udsatte og LOKK 2005

“Etniske unge – eller bare unge?” Artikel om minoritetspiger i Tidsskriftet Vera nr. 31 maj 2005

“Kvinde.finfo.dk” Afrapportering og evaluering. Statsbiblioteket 2005

“Kvinder og islam”. En emneliste fra biblioteket. DBC 2004
“Når vi taler om kvindeundertrykkelse vil de flestes første tanke være at vende blikket væk fra de danske rødder, og automatisk rettes blikket mod den muslimske verden. Det gør også denne pjece – for at se på fakta, myter, fordomme og debatter, ” skriver antropolog Marianne Nøhr Larsen i sin tankevækkende indledning. Her er en aktuel emneliste med bøger, film og links om arrangerede ægteskaber, tvangsægteskaber og æresdrab.”

“Er Yasmins frihed vigtigere end Miriams?” Kronik i Information 31.8.2004, i samarbejde med Malene Grøndahl
De fleste etniske minoritetspiger er selvstændige og stærke individer, og samfundet bør behandle dem derefter. Det skal problemet med tvangsægteskaber ikke ændre på

“De små oprør. Tanker og metoder i arbejdet med minoritetspiger”. Aarhus Universitetsforlag 2004

”Udsatte pigeliv” i UFE, temanummer om undervisning af tosprogede unge 2002.
Etniske minoritetspiger støder somme tider på udfordringer i mødet mellem ude og hjemme; i grænselandet mellem kulturelle verdener. Og pædagoger, lærere, socialarbejdere, politikere og andre støder somme tider på udfordringer i arbejdet med disse piger.
Hvis fagfolk skal støtte pigerne i projekt “hvem er jeg?”, skal støtten ikke gives i form af en redningsaktion til “ofre for fremmede traditioner” – den skal gå til at understøtte pigerne i at træffe deres egne, kompetente valg.

”At understøtte et pigeliv” i ”De udfordrende unge. En samling artikler til inspiration for arbejdet i klubber”. BUPL 2002.

”Slip børnene fri! – den kompetente terapeut”, et interview om familiebehandling. tidsskriftet Vera nr. 20 2002.

“Fakta om flygtninge, indvandrere og deres efterkommere i Danmark” (afsnittet om Unge). Mellemfolkeligt Samvirke og Dansk Flygtningehjælp 2001

”Elsker – elsker ikke…”, kronik i Ekstra Bladet 5.5.2000.

”Mellem to kulturelle verdener”, kronik i Information 5.2.2000.
Indvandrerpiger der indgår et arrangeret ægteskab befinder sig i et dilemma mellem deres familietradition og det samfund, de er vokset op i. De skal finde deres egen måde at være danske på, og det skal vi hjælpe dem med, skriver antropolog, som har interviewet en række muslimske piger om deres forhold til kærlighed og ægteskab.

“Elsker – elsker ikke”, en debat- og undervisningsbog om kærlighed og arrangerede ægteskaber, bl.a. baseret på interviews. CDR-forlag 2000.

“To ristede med Pita”, en debat- og undervisningsbog om danskhed baseret på interviews. CDR-forlag 1999.

“Taber-taberne”, interviewartikel om uanbringelige unge i et nyt relationsprojekt. Tidsskriftet Vera nr. 7 1999.

“Samtalegruppe for flygtninge- og indvandrerkvinder”, artikel i Vera – tidsskrift for pædagoger, nr. 6 1999.
Marianne Nøhr Larsen og Meriam Al-Erhayem beskriver erfaringer fra et utraditionelt socialpædagogisk udviklingsarbejde hvor socialt truede muslimske piger – en nærmest overset gruppe – indgik i en samtalegruppe. Gruppen blev ledet af to socialpædagoger og mødtes en gang om ugen. Den var anonym og gratis, men blev støttet af fondsmidler. I artiklen gøres rede for hvordan der blev arbejdet og hvordan det lykkedes nogle af pigerne at få styr på deres kaotiske verdener.

“Det handler ikke om mad”. Interviewartikel om spiseforstyrrelser blandt etniske minoritetspiger. Samspil nr. 3 1999.

“Kulturspejlet”, evaluering af “Samtalegruppe for flygtninge- og indvandrerpiger i Danmark”, et socialt projekt under Krisecentret Garvergården på Vesterbro. 1998

“Stofmisbrug hos minoritetsunge”. Anmeldelse af projektet “Også ung i Århus – en etnografisk undersøgelse af unge flygtninges og indvandreres brug af rusmidler”. Samspil nr. 2 1998.

“Integration skal ske som et ligeværdigt møde”. Interviewartikel om filippinernes forudsætninger og integration i Danmark. Samspil nr. 1 1997.

“Den hvide neger”. Artikel om børns tilegnelse af begrebet “fremmed”, og om læreres kulturformidling. Samspil nr. 4 1996.

“BørneVerden (speciale) – en antropologisk undersøgelse af børns forståelser af “fremmedhed” og af de processer, hvorunder forståelserne bliver til”. Institut for Antropologi 1995.

“Interkulturel undervisning” – artikel p.b.a. “screening” af dansk skolebogsmateriale om “fremmede”.Unge Pædagoger nr. 6, 1993.

”Forskelligheden skal normaliseres” – artikel p.b.a. “screening” af dansk skolebogsmateriale om “fremmede”. Samspil nr. 4, 1993

“Menneskerettigheder i Undervisningen – en antologi”. Redigeringsopgave på det Danske Center for Menneskerettigheder 1989.

“Bagus, Bagus Sekali”, rejsebog. Samlerens Forlag 1986.

 

Websites

Pigeliv.dk
Sitet er nedlagt. Det indeholdt bl.a. debatforummet ‘Sofahjørnet’, oversigt over pigeklubber og ungerådgivninger, billeder fra pigefestivaler m.m. Desuden link til netrådgivningen ‘SPACE’.
‘Pigeliv’ var gennem en årrække et af projekterne i Mellemfolkeligt Samvirkes Minoritetsafdeling. Projektet rettede fokus mod etniske minoritetspiger i Danmark og forsøgte at skabe en platform for viden om og formidling af deres ressourcer og behov.

SKUM-DR’s website for unge
Marianne Nøhr Larsen skriver om at være ung, om at være etnisk minoritet, og om kærlighed og den slags. Hvordan er det at vokse op i Danmark, med en anden etnisk baggrund, enten som tilflyttere eller som 2. eller 3. generations indvandrere?