Kurser

KURSUSKATALOG:

Interkulturel dialog til alle målgrupper

JEG HAR undersøgt, skrevet bøger og holdt kurser i snart 20 år! Det fejrer jeg med en ny kursusvifte af alt det bedste, jeg har samlet. Det handler om interkulturel forståelse. Redskaber til dialog, der virker. Kulturmøder, der skaber win-win.

Kurser og foredrag kan bruges alle steder, hvor kulturelle forskelle skal forstås og håndteres. Der er fokus på praksis og anvendelighed!

Få mig ud og fortælle, hvad jeg kan tilbyde.                        TJEK NYESTE REFERENCER HER

 


 

KURSER / MODULER:

1: INTERKULTUREL DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN – integration af nye medarbejdere. Særligt til virksomheder.

 

2: INTERKULTUREL DIALOG MED UNGE – vejledningsmaterialet ‘I 7 SIND’. Særligt til lærere og uu-vejledere.

 

3: INTERKULTUREL DIALOG I SKOLE OG DAGINSTITUTION. Særligt til lærere, pædagoger, dagplejere, sundhedsplejersker m.v.

 

4: INTERKULTUREL DIALOG I PRAKSIS – 3 GRUNDKURSER til alle målgrupper:

 

5: MINORITETER I DANMARK – 4 TEMAER med viden om særlige grupper:

 

6: MAJORITETER I DANMARK -To ristede med pita’. Om danskheden set udefra og om, hvordan det er at møde den eksotiske dansker.

 


 

PÅ ALLE KURSER får du pudset de kulturelle briller og du får redskaber til interkulturel dialog.
På alle kurser arbejder vi med det helt grundlæggende, når dialogen slår knuder – og når den lykkes: 

  • Hvad er ’kultur’ egentlig – og hvad betyder det for vores møder med hinanden?
  • Hvad betyder de forståelser, forventninger og måske fordomme, vi har af os selv og hinanden, for vores kommunikation?
  • Hvordan skaber vi en god dialog uden misforståelser?
  • Hvordan kan vi være nysgerrige på ’en ordentlig måde’?

 


 

KURSERNE – i praksis:

  • er typisk moduler á tre timer. De kan stå alene eller sættes sammen i et forløb, der skræddersys til målgruppen.
  • består af oplæg, øvelser og metodetræning. Altid med inddragelse af aktuelle erfaringer, så tingene giver brugbar mening for deltagerne.
  • kan bruges til at få viden om kultur, redskaber til dialog – men de kan også bruges til at skabe dialogmellem grupper, der vil blive bedre til at forstå hinanden.
  • kan tilpasses alle målgrupper – ledelse, medarbejdere, brugere, undervisere, elever, mv…. Stort og småt.
  • kan afsluttes med kursusbevis og udlevering af tilhørende fagbøger eller manualer.

Hvert kursusmodul er typisk på 3 timer. Vælger man to eller flere moduler, får man grundigere træning – og sjove hjemmeopgaver som fx ‘feltarbejde i egen kultur’.  Længere forløb – fx med indbygget rådgivning og sparring, eller refleksive opgaver undervejs – er også mulige.

FANDT DU IKKE det kursus eller foredrag, du søgte? Så ring eller skriv. Måske kan jeg designe et nyt kursus der passer præcis til jeres målgruppe.