‘I bruger alt for mange ord’ – unge grønlændere i Danmark

– VIDEN OG REDSKABER TIL SOCIALT ARBEJDE MED UNGE GRØNLÆNDERE

UDFORDRINGER?

Oplever I særlige udfordringer med grønlændere? Oplever I fx, at de unge grønlændere, som har livet for sig og som I gerne vil hjælpe godt i vej – at det kan være virkelig svært at få det til at køre? 

Dét høres fra en lang række faggrupper, som fx socialrådgivere, jobkonsulenter, lærere, vejledere, pædagoger, behandlere, mentorer, sociale aktører m.fl.

En sagsrådgiver siger: ”Grønlænderne er så svære at arbejde med og blive klog på. De siger bare ’ja det er fint!’ til alt – også når de måske ikke mener det. Vi ved utrolig meget om andre minoriteter, som fx 3.generation fra Mellemøsten, men vi ved intet om grønlændere og vi er mega dårlige til dem. Vi ser måske ikke engang hvor dårlige vi er – vi glemmer, at der er så mange lag og vi forventer ikke det store. Vi affinder os med dårlige resultater. Man kan sige det er en form for forråelse.”

Jeg har arbejdet med forskellige minoritetsgrupper gennem 25 år som antropolog, og selvom jeg ikke er meget for at generalisere og gruppere, giver jeg sagsrådgiveren ret: Mange grønlændere har særlige udfordringer, som vi mangler basal viden om, til trods for at de er en del af vores Rigsfællesskab. Det er også nogle af dem, danskerne har flest fordomme om, og det kan være med til at gøre dem tavse og forhåbningsløse. Dét kan og skal vi arbejde med! 

HVAD TILBYDER JEG?
- RÅDGIVNING, OPLÆG, TEMADAGE eller UDVIKLINGSFORLØB
– UNDERSØGELSE AF JERES KONKRETE UDFORDRINGER OG MÅLGRUPPE

HVAD FÅR I?

  • Indblik i unge grønlænderes oplevelser af mødet med Danmark og med det danske sociale system
  • Indblik i de unges baggrunde, udfordringer, barrierer, ønsker og drømme
  • Redskaber til en hjælpsom og virkningsfuld dialog
  • Konkrete ideer og sparring til metoder og indsatser, der virker
  • Etablering af bedre tværfagligt samarbejde
  • Få mig også gerne ud og tale med de unge – og få et ‘udefra’ bud på, hvad der kan forandre

HVEM ER JEG?
- Antropolog, konsulent, forfatter og underviser.
- Jeg er leverandør for VISO (Socialstyrelsens nationale specialrådgivningsenhed) og samarbejder med Foreningen Grønlandske Børn mfl. Det betyder at jeg gerne kommer ud sammen med andre specialister, fx på misbrugsområdet eller andet.Mange års erfaringer blandt grønlandske unge har givet mig indsigt om de unges møde med Danmark, med danskerne og ikke mindst med ‘systemet’. De unge synes, det er svært – og fagfolk i ‘systemet’ synes, det er svært! De mange samtaler med unge grønlændere, og de mange møder, jeg har været med til som ‘det tredje øje’, har givet frugtbar viden. Når jeg taler med de unge ‘udenfor systemet’ er de ikke så tavse, som de ofte er i lukkede rum. Den viden, man får fra dem selv, giver muligheder for at justere samtaler og indsatser, så de giver mening.

Den indsigt vil jeg gerne give videre. I får viden om grønlændere og indblik i hvad oplevelser, overbevisninger og strategier kan betyde for deres oplevelse af mødet med danskere. I får blik for alt det, der sker under overfladen i kommunikationen – og nøgler til at se og gøre noget andet, end I plejer. Det giver nye muligheder og motivation til at prøve noget nyt.

Jeg kommer også gerne og taler med målgruppen, så I kan få et konkret lokalt indblik i, hvad der rører sig. Hvilke fortællinger har grønlænderne om kommunen, institutionen osv; hvilke barrierer oplever de, hvilke forslag har de til at gøre tingene anderledes – hvordan vil de gerne mødes, så de kan tage imod den hjælp, I gerne vil give?


ET PAR REFERENCER