‘I bruger alt for mange ord’ – unge grønlændere i Danmark

– VIDEN OG REDSKABER TIL SOCIALT ARBEJDE MED UNGE GRØNLÆNDERE

HVAD TILBYDER JEG?
- RÅDGIVNING, OPLÆG, TEMADAGE eller UDVIKLINGSFORLØB
– UNDERSØGELSE AF JERES KONKRETE UDFORDRINGER OG MÅLGRUPPE

HVAD FÅR I?

  • Indblik i unge grønlænderes oplevelser af mødet med Danmark og med det danske sociale system
  • Indblik i de unges baggrunde, udfordringer, barrierer, ønsker og drømme
  • Redskaber til en hjælpsom og virkningsfuld dialog
  • Konkrete ideer og sparring til metoder og indsatser, der virker
  • Etablering af bedre tværfagligt samarbejde
  • Få mig også gerne ud og tale med de unge – og få et ‘udefra’ bud på, hvad der kan forandre

HVEM ER I?
Socialrådgivere, jobkonsulenter, lærere, vejledere, pædagoger, behandlere, mentorer, sociale aktører m.fl.HVEM ER JEG?
- Antropolog, konsulent, forfatter og underviser.

– Jeg er leverandør for VISO (Socialstyrelsens nationale specialrådgivningsenhed) og samarbejder med Foreningen Grønlandske Børn mfl. Det betyder at jeg gerne kommer ud sammen med andre specialister, fx på misbrugsområdet eller andet.

Mange års erfaringer blandt grønlandske unge har givet mig en rygsæk fuld af indsigt om de unges møde med Danmark, med danskerne og ikke mindst med ‘systemet’.De unge synes, det er svært – og fagfolk i ‘systemet’ synes, det er svært!

De mange samtaler, jeg har haft med unge grønlændere, og de mange møder, jeg har været med til som ‘det tredje øje’, har givet stor viden om de unges perspektiver. Når jeg taler med de unge ‘udenfor systemet’ er de nemlig ikke så tavse, som de ofte er i lukkede rum. Den viden, man får fra dem selv, giver muligheder for at justere samtaler og indsatser – og giver simpelthen bedre resultater.

Den indsigt vil jeg gerne give videre. I får viden om grønlændere og indblik i hvad oplevelser, overbevisninger og strategier kan betyde for deres oplevelse af mødet med danskere. I får blik for alt det, der sker under overfladen i kommunikationen – og nøgler til at se og gøre noget andet, end I plejer. Det giver både jer og dem, I taler med, nye indsigter, muligheder og motivation til at prøve noget nyt.

Jeg kommer også gerne og taler med målgruppen, så I kan få et konkret lokalt indblik i, hvad der rører sig. Hvilke fortællinger har grønlænderne om kommunen, institutionen osv; hvilke barrierer oplever de, hvilke forslag har de til at gøre tingene anderledes – hvordan vil de gerne mødes, så de kan tage imod den hjælp, vi gerne vil give?


ET PAR REFERENCER