Rådgivning og supervision

Jeg kan hjælpe med at afdække, hvor og hvorfor dialogen ikke fungerer og hvordan I kan forbedre den.

Jeg superviserer og kvalificerer til god interkulturel dialog i alle sammenhænge, hvor der er forskellige kulturelle perspektiver i spil. Jeg afdækker og afklarer problematikker og stiller spørgsmål, der åbner andre vinkler end dem, man er vant til. Ofte kan blikket udefra pege på nye veje og muligheder.


Eksempler på samarbejdsformer, hvor den interkulturelle dialog er vigtig:

  • i tværfaglige samarbejdsgrupper
  • mellem personale og forældre i dagtilbud og skole-hjemsamarbejde
  • mellem kommunen og en ung; en familie eller en gruppe
  • mellem ledelse og ansatte, eller mellem de ansatte i en afdeling
  • mellem lærer og elev, læge og patient, buschauffør og passager, sagsbehandler og klient, sundhedsplejerske og familie,… alle steder, hvor virkelighedsforståelser mødes