Rådgivning og supervision

Jeg kan hjælpe med at afdække, hvor og hvorfor dialogen ikke fungerer og hvordan I kan forbedre den.

Jeg superviserer og kvalificerer til god interkulturel dialog i alle sammenhænge, hvor der er forskellige kulturelle perspektiver i spil. Jeg afdækker og afklarer problematikker og stiller spørgsmål, der åbner andre vinkler end dem, man er vant til. Ofte kan blikket udefra pege på nye veje og muligheder.


Eksempler på samarbejdsformer, hvor den interkulturelle dialog er vigtig:

  • i tværfaglige samarbejdsgrupper
  • mellem personale og forældre i dagtilbud og skole-hjemsamarbejde
  • mellem kommunen og en ung; en familie eller en gruppe
  • mellem ledelse og ansatte, eller mellem de ansatte i en afdeling
  • mellem lærer og elev, læge og patient, buschauffør og passager, sagsbehandler og klient, sundhedsplejerske og familie,… alle steder, hvor virkelighedsforståelser mødes

ET KONKRET TILBUD:  Rådgivning og træningsforløb for virksomheder eller institutioner, der udfordres af nye kulturmøder:

INTERKULTUREL DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN – INTEGRATION AF NYE MEDARBEJDERE

I FÅR:

  • Viden om kultur og kulturforskelle – indblik i andres og egen kultur
  • Indblik i, hvordan danskheden og jeres ‘kultur’ ser ud med andre øjne
  • ’Kulturel intelligens’ – forståelse for, hvad der kan ske i kulturmøder
  • Redskaber til dialog – hvordan får man viden om den anden, og hvordan formidler man viden om sig selv?
  • Redskaber til god integration – hvordan skaber man tydelighed og tryghed? Hvordan skaber man win-win?

 MÅLGRUPPER: Ledelse og medarbejdergrupper. Hver for sig og i samlet flok.

Danske arbejdspladser er ligesom dansk kultur: fyldt med indforståede begreber og kulturelle regler, som er indlysende for os der er ’inde’, men svære at begribe for dem der kommer udefra.
Det kan udfordre, når kulturelle værdier skal formidles, læres eller forhandles. Men det kan også berige.
Nogle virksomheder ansætter flygtninge af humanitære årsager, men mange finder ud af, at nye dialoger giver nye inspirationer og kapitaler – og mange ender med en overraskende positiv bundlinje.

I kan gøre jeres arbejdsplads ’kulturelt intelligent’ og gøre forskelle til fordele ved at give jeres medarbejdere nogle enkle tips og håndværk til et godt integrationsarbejde.

Forløbet skræddersys til jeres medarbejdergruppe.