Rådgivning om æresrelaterede konflikter gennem VISO

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation under Socialstyrelsen.

Center for Interkulturel Dialog er VISO-leverandør på området, der omhandler æresrelaterede konflikter.

VISO tilbyder gratis rådgivning til fagpersoner på det sociale område, når børn, unge eller voksne udsættes for æresrelaterede konflikter.

Det kan være rådgivning i personsager, rådgivning om grupper samt rådgivning om kommunens tilrettelæggelse af indsatsen.

Ring og hør nærmere, eller læs mere på www.socialstyrelsen.dk/VISO