Kunder

Undersøgelser, evalueringer og udviklningsprojekter for blandt andre:

 • Social Talk
 • Foreningen Grønlandske Børn
 • VISO, Socialstyrelsen
 • Undervisningsministeriet
 • Integrationsministeriet
 • Socialministeriet
 • Institut for Menneskerettigheder
 • Dansk Flygtningehjælp
 • Dansk Røde Kors
 • Beredskabsstyrelsen
 • UUKL
 • Pigeliv.dk
 • VIVE (tidl. SFI)
 • LOKK
 • KVINFO
 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Salaam.dk
 • Rockwoolfonden
 • Uu Sjælland Syd
 • KAB, beboerforeninger
 • Grønlænderenheden, Aalborg Kommune
 • CASA, Center for alternativ samfundsanalyse
 • Hvidovre Kommune, Dagtilbudssektionen
 • Ungerådgivningen SPACE
 • Statsbiblioteket, Indvandrerbiblioteket
 • Dansk Bibliotekscentral
 • Udrykningsholdet
 • Karlebo Kommune, beboerrådgivningen Egedalsvænge
 • Københavns Kommune, BIF
 • Børnehuset Buen, Hillerød
 • Mht consult, Helsingør
 • Integro, Helsingør
 • Krisecentret Garvergården

Undervisning og udviklingsforløb for blandt andet:

 • Pædagoger/lærere/vejledere og forældre i samspil
 • Fagfolk i kommuner, seminarier, sociale højskoler, folkeskoler, efterskoler, højskoler, gymnasier og videregående uddannelser
 • Faggrupper i øvrigt, såsom socialrådgivere, sundhedsplejersker, sundhedspersonale, sygeplejersker, ungemedarbejdere, politi, ssp, psykologer, diakoner, ledere…
 • Folkeskoleelever, gymnasielever, efter- og højskoleelever, ungdomsskoleelever, daghøjskoleelever…
 • Foreningen Grønlandske Børn
 • Integrationsministeriets rollemodeller
 • ‘Min egen vej’ – KVINFO’s mentorprojekt
 • CVU
 • Børns Vilkår
 • Ungdommens Røde Kors
 • Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Efterskoleforeningen
 • Nørrebro Indvandrerkvindecenter
 • LOKK
 • Sabaah
 • skoleklasser på kulturfilmfestivalen Salaam.dk.
 • Vapnagård og Gellerup bibliotek
 • Projektsekretariatet Tingbjerg
 • Røde Kors
 • Panelbooking
 • Frederiksberg Kvindehus
 • Randers SOS
 • Projektbasen
 • Folkeuniversitetet
 • Institut for Antropologi
 • Sociologisk Institut

Rådgivningsopgaver i VISO-regi, blandt andet: 

 • Æresrelaterede konflikter og social kontrol, en række kommuner
 • Unge grønlændere i Ålborg (se materialet ‘I bruger alt for mange ord’)
 • Unge somaliere i Herning
 • Børn af Faderhuset på Lolland