Interkulturel dialog – viden og værktøjer

VELKOMMEN TIL:

  • VIDEN om kulturmøder, minoriteter og udsatte grupper
  • REDSKABER til dialog og indsatser, der rammer plet
  • RÅDGIVNING og sparring til fagfolk i alt socialt og pædagogisk arbejde
  • OPKVALIFICERING - oplæg, undervisning, udviklingsforløb
  • UNDERSØGELSER af jeres konkrete brugerflader og udfordringer
  • METODEUDVIKLING og implementering
  • TVÆRFAGLIGE SAMSPIL og handleplaner

JEG ER antropolog, forfatter og rådgivende konsulent.
Leverandør for VISO (Socialstyrelsens nationale videns- og specialrådgivningsorganisation).
Center for Interkulturel Dialog er bygget op over 25 års erfaringer og tværfaglige samarbejder.

JEG UNDERSØGER dét, der står i vejen for dialog og forandring – OG FORMIDLER dét, der virker. Jeg har fokus på, hvad der sker i mødet mellem borger og system – hvor dialogen går galt og hvad der skal til, for at den bliver frugtbar. Det kan fx være i mødet mellem en sagsbehandler og en ung grønlænder, mellem pædagoger og forældre i daginstitutionen, eller mellem ældre og unge i etniske minoritetsfamilier. Eller mellem medarbejdergrupper, der har forskellige tilgange. Det kan være alle steder, hvor forskellige perspektiver og manglende viden kan give misforståelser. Jeg oplever med stor glæde, at enkle metoder har stor betydning for, at gode intentioner lykkes!

GRATIS: Vi mødes uforpligtende og ser på jeres behov, udfordringer og muligheder.


AKTUELLE TEMAER NETOP NU:
Det gode (svære) forældresamarbejde – tidlig indsats i dagtilbud og overgang til skole
En hånd til grønlandske unge – erfaringer og metoder I det sociale arbejde med udsatte unge.


Læs lidt mere om, hvorfor viden om kultur og dialog er vigtigt, og hvad jeg og mit netværk kan tilbyde:

HVAD ER INTERKULTUREL DIALOG?
Kultur er i spil allevegne, hvor mennesker mødes med forskellige blik og baggrunde. Forskellighed kan være en rigdom, men også en udfordring, når man skal have et fælles spil til at fungere.
Interkulturel dialog er gensidig kommunikation mellem mennesker, der har forskellige ‘kulturelle briller’ på, og som måske oplever virkeligheden forskelligt. Det kræver særlig forståelse og opmærksomhed at få dialog til at fungere hen over forskellige ståsteder.
I arbejdet med interkulturel forståelse er der fokus på at ’gå over broen’ til hinanden og blive klog på det, der sker i mødet. Hvad er der af misforståelser eller barrierer – og hvad der er der af muligheder?

DIALOG ER EN FORUDSÆTNING FOR FORANDRING
Når dialogen ikke fungerer, fungerer samarbejdet ikke. Man spiller på hver sin banehalvdel og i hver sin retning. Man lukker muligheder i stedet for at åbne dem.
Dialog er forudsætning for forståelse, fremdrift, forandring, forbedring, fornyelse og fornøjelse.
Jeg hjælper med redskaber til interkulturel dialog og gensidig forståelse. Mellem forskellige mennesker, eller grupper af mennesker. Mellem kulturer og niveauer i samfundet.

Kultur er ikke noget vi har, det er noget vi gør!

FÅ ET INTERKULTURELT DIALOGTJEK!
Med et antropologisk dialogtjek får I sat lys på alt det, der kan være vigtigt at vide om hinanden, hvis I skal spille godt sammen. At få viden om, hvad den anden – fx dine brugere eller målgruppe – oplever og tænker, kan være guld værd. Det kan give dyrebare redskaber til at ændre praksis og få frugtbare resultater.

En undersøgelse af jeres ’kultur’ er guld værd
Det kan være svært at undersøge ’sin egen kultur’. Når jeg kommer med blikket udefra, ser jeg noget andet end det, I selv ser indefra. Jeg spørger på nye måder, jeg spørger hele vejen rundt – og jeg får ofte andre og mere ærlige svar, fordi jeg ikke er involveret.
Tit finder jeg gyldne ideer blandt målgruppen selv til, hvordan ting kan forbedres. Jeg samler ny viden og ideer i let omsættelige rapporter eller hjælper jer med at implementere nye metoder.

Interkulturelle redskaber er enkle
Jeg kan give jer viden om kulturelle forskelle. Men især får I redskaber til selv at kunne være undersøgende og forstå den anden – og at kunne se jer selv med den andens blik. I får enkle metoder til bedre dialog.
Når fagfolk træner dét at være nysgerrige og spørge, i stedet for at tro, tænke og tale selv, giver det næsten altid anledning til forbløffelse over, hvor anderledes det virker – og at man ikke har gjort det før!
Interkulturelle kompetencer handler om at forstå, hvornår kultur er i spil og hvordan det kan tackles, så det medfører udvikling og win-win. Det handler om at spørge ind og søge viden, i stedet for at tro og tænke.

________________________________________________