Interkulturel dialog – viden og værktøjer

KULTUR ER IKKE NOGET VI HAR,
DET ER NOGET VI GØR
God dialog og fælles fodslag kommer ikke altid af sig selv – slet ikke, hvis stærke forskelligheder er i spil.
Jeg har mange års erfaringer med enkle redskaber til dialog og samarbejde, der virker. Det kan være i forældresamarbejde, boligsocialt arbejde, SSP, ungevejledning, familierådgivning, virksomheder… alle steder, hvor forskelligheder udfordrer og hvor mennesker er udsatte. 

Dialog, der fungerer, skaber resultater. Trivsel for forældre og børn, forebyggelse af kriminalitet, unge der når deres mål, boligområder der lykkes – og hvad vi ellers kæmper for.

ERFARING OG KOMPETENCER:

  • VIDEN om kulturmøder, minoriteter og udsatte grupper
  • REDSKABER til interkulturel dialog og tilrettelæggelse af indsatser
  • RÅDGIVNING og sparring til fagfolk i alt socialt og pædagogisk arbejde
  • OPKVALIFICERING - oplæg, undervisning, udviklingsforløb
  • UNDERSØGELSER af jeres konkrete brugerflader og udfordringer
  • EVALUERING OG METODEUDVIKLING
  • TVÆRFAGLIGE SAMSPIL og handleplaner

MARIANNE NØHR LARSEN er antropolog, forfatter, underviser og rådgivende konsulent. Har forsket, udviklet dialogredskaber og skabt resultater gennem 25 år – se profil.
- Leverandør for VISO (Socialstyrelsens nationale videns- og specialrådgivningsorganisation).
- Leverandør for Social Talks – om forældresamspil 

 

KLIK HER OG LÆS MERE OM INTERKULTUREL DIALOG