Interkulturel dialog med unge

UNGE I ALLE FARVER – DIALOG OG VEJLEDNING

PÅ KURSET FÅR DU:

 • Viden om unge med forskellige forskellige baggrunde – indsigt i kulturmøder, generationskløfter, barrierer og muligheder
 • Redskaber til individuel vejledning og motiverende coaching
 • Redskaber til gruppeøvelser, hvor de unge kan bruge hinanden til at blive klogere på egne motivationer

På kurset vil du få materialehæftet ’I 7 SIND’ med tilhørende film – og en gennemgang af temaer og øvelser. Når du går hjem, har du en praktisk værktøjskasse under armen, som du kan gå direkte ud og bruge. Desuden har du fået større indsigt i din tilgang til unge med forskellige baggrunde – etnisk, socialt, religiøst, eller hvad det nu kan være.

MÅLGRUPPE: Lærere, vejledere, psykologer, rådgivere – eller andre der møder unge, som har brug for hjælp til at finde deres egen vej frem i livet.

 

HVAD ER ‘I 7 SIND’?


‘I 7 SIND’ er en undervisningspakke bestående af syv kortfilm med tilhørende opgavesæt og vejledning til lærere.
Målgruppen er elever i udskolingen fra 8. klasse samt første årgange på ungdomsuddannelser o.l. til fagene dansk, samfundsfag, UEA samt tværgående projekter.

‘I 7 SIND’ handler om ungdom og identitet – og om de svære valg der skal tages af alle unge, uanset baggrund. Filmene portrætterer primært unge med etnisk minoritetsbaggrund, men opgavesættene henvender sig til alle unge, idet der lægges vægt på det individuelle arbejde med at finde egne ståsteder, ressourcer og fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet og i samfundslivet.

I 7 SIND lægger op til diskussion af overordnede temaer som identitet, socialisering, selvforståelse og tilhørsforhold, og understøtter undervisningen i interkulturel kompetence på skoler og ungdomsuddannelser. Herudover er en del af opgaverne øvelser i praktisk kompetenceudvikling, som f.eks. at skrive sit CV, gå til en jobsamtale eller deltage i foreningsliv og frivilligt arbejde.

Produktion:
I 7 SIND undervisningspakken er produceret af Salaam Film & Dialog for Brug for alle Unge under Ministeriet for børn og undervisning, samt af Kontoret for Demokratisk Fællesskab og Forebyggelse af Radikalisering i Social- og Integrationsministeriet.

Filmene er skabt af Søren Christensen og John Gottenborg Bruun/Cyrk ApS og undervisningsbogen er skrevet af Marianne Nøhr Larsen/Center for Interkulturel dialog i samspil med Solveig Thorborg og Lisbeth Lyngse/Salaam Film & Dialog.


Pakken kan rekvireres gratis:
Du kan bestille pakken gennem Brug for alle unge hos Inaam Illahi Sahibzada: iis@inm.dk eller hos Salaam Film og Dialog: skole@salaam.dk

DOWNLOAD GRATIS UV-MATERIALE
STREAM FILM GRATIS

 


PRAKTISK OM KURSET – TIDSRAMME, INDHOLD, MÅLGRUPPER OG PRIS

 

TIDSRAMME OG INDHOLD

 • Et kursus stykkes typisk sammen af moduler på 3 timer.
 • Med et enkelt modul ‘snuser man’ til emnet via oplæg og enkelte øvelser. 
 • Vælger man to eller flere moduler, er der mere tid til at tilegne sig stoffet og relatere det til egen praksis eller virkelighed. Der skiftes mellem oplæg, øvelser, gruppearbejde/erfaringsdeling og metodetræning. Desuden får man sjove hjemmeopgaver som fx ‘feltarbejde i egen kultur’.
 • Det kan være en god ide at sætte moduler fra de forskellige kurser sammen og skræddersy dem til jeres målgruppe. 
 • Længere forløb – fx med indbygget rådgivning og sparring, eller refleksive opgaver undervejs – er også mulige.

FOR HVEM GIVER DET MENING OG HVORDAN?

 • Jeg inddrager altid så vidt muligt aktuelle erfaringer og problemstillinger, så indholdet giver brugbar mening for deltagerne.
 • Kurset kan bruges til at få viden om kultur, redskaber til dialog – men de kan også bruges til at skabe dialog mellem grupper, der vil blive bedre til at forstå hinanden.
 • Kurset kan tilpasses alle målgrupper – ledelse, medarbejdere, brugere, undervisere, elever, mv…. Stort og småt.
 • Kurset kan afsluttes med kursusbevis og udlevering af tilhørende fagbøger eller manualer.

FANDT DU IKKE det, du søgte? Så ring eller skriv. Måske kan jeg designe et nyt kursus der passer præcis til jeres målgruppe.