Interkulturel dialog

Min kernekompetence er at undersøge ‘kulturer’ og få viden om borgere og brugere. Hvad sker der i kulturmøder og hvordan opleves det af de forskellige parter?

Interkulturel dialog er brugbar alle steder, hvor ‘kultur’ kan være i spil. Vi behøver ikke have forskellige hudfarver for at gå galt og misforstå hinanden.

Interkulturel dialog kan forstås som gensidig kommunikation mellem to eller flere personer, der hver for sig har forskellig kulturel baggrund eller på anden måde forskellige ‘briller’ på. Dialogen mellem dem vil blive påvirket af de kulturelle briller, hver især ser virkeligeheden med, og de og den fælles kultur påvirkes af dialogen med hinanden.

I arbejdet med interkulturel forståelse er der fokus på at få viden om personernes baggrunde og kulturelle briller, for at kunne gennemskue eventuelle misforståelser eller barrierer. Det er ligeså vigtigt at være nysgerrig efter, hvad der sker i mødet mellem dem, og hvad det afstedkommer af forhandlinger og forandringer.

Jeg hjælper med redskaber til interkulturel dialog og gensidig forståelse. Mellem forskellige mennesker, eller grupper af mennesker. Mellem kulturer og niveauer i samfundet.

Interkulturel Dialog giver redskaber til win-win i kulturmøder.


KOMPETENCER:

  • Foredrag og kurser
  • Rådgivning og supervision
  • Undersøgelser og evalueringer
  • Projekter og processer
  • Formidling og videndeling
  • Antropologi og brugerfokus