“De små oprør” – etniske minoritetspiger

ERFARINGER OG METODER I ARBEJDER MED ETNISKE MINORITETSUNGE OG DERES FAMILIER

 

PÅ KURSET FÅR DU:

  • Indblik i de unges og deres forældres dilemmaer, udfordringer og strategier
  • Indblik i æresrelaterede konflikter og social kontrol
  • Redskaber til en hjælpsom og virkningsfuld dialog

 

Kurset tager udgangspunkt i fagbogen ’De små oprør’, der formidler etniske minoritetspigers stemmer. Det handler om at være ung i flere kulturer – og om at være forælder til sådan en ung.

I de fleste minoritetsfamilier ligner generationskonflikterne dem, man har i etnisk danske familier. Men i nogle familier er der ’kultur i spil’, og her kan det være svært at vide, hvad man som udenforstående skal blande sig i og hvordan.

Fx er det relevant vigtigt at have viden om æresrelaterede konflikter og social kontrol. Det  er vigtigt at kende tegnene på dette – men det er lige så vigtigt at være undersøgende i forhold til den enkelte sag, så man kan reagere på viden frem for antagelser.

Kurset giver dig blik for alt det, der sker under overfladen i familierne og i kommunikationen. Det giver nøgler til at se og gøre noget andet, end du plejer – og dermed får du mulighed for at nå andre steder hen med samtalen, end du plejer. Det giver både dig og den, du taler med, nye indsigter. Vi har brug for forandring og gode nye processer, når det gælder integration og dialog!

Det er muligt at tilkøbe fagbogen ’De små oprør’ til kursusdeltagerne.

MÅLGRUPPER:

Kurset henvender sig typisk til fagfolk, der arbejder med unge og deres familier.
Det har fx været afholdt for:
UU-centre, Ungecentre, lærere, sundhedsplejersker, frivillige socialarbejdere, klubpersonale, rollemodelteams, politi, kommunale sagsbehandlere, praktikvejledere, psykologer, læger, socialarbejdere og gadeteams.

 


 

LIDT MERE OM INDHOLD
Kurser varierer mellem oplæg, øvelser og dialog/erfaringsdeling. Jeg tilstræber at eksempler og metoder kan bruges i praksis og tilpasses målgruppen.

På et kursus får du:

  • Viden og indsigt: Om unge minoritetsdanskere, deres baggrunde og deres arbejde for at finde plads i det danske. Om familiernes vilkår, værdier og strategier. Om kultur, minoritetsgrupper og mangfoldighed – udfordringer og udveje.
  • Teori og praksis: Adgang til et komplekst kulturbegreb, hvor kultur ses som en proces mellem mennesker. Indblik i egne forestillinger som en del af kulturmødet. Indsigt i begrebet ’kulturel intelligens’ – evnen til at forstå og gøre sig forståelig.
  • Værktøjer og metode: Om at møde de unge dér, hvor de er – anerkendende, støttende og motiverende. Metodiske værktøjer baseret på interkulturel kommunikation, narrativ teori og metode, kognitiv coachende motivation, empowerment m.m.
    Vi arbejder med ‘KULTURLANDKORTET’ – et værktøj jeg har udviklet til at bringe både det hele menneske og dets fortid, nutid og fremtid i spil. Og en hjælp til fremkommelig dialog, der åbner nye døre.

 

Læs anmeldelser af bogen og evalueringer af kurser
Læs mere om bogen