Profil

Jeg hedder Marianne Nøhr Larsen.

Jeg er rådgiver, antropolog, forfatter. Har gennem 25 år bidraget til udvikling og viden-skabelse i forhold til børn, unge og familier i udsatte positioner. Jeg har samarbejdet med et hav af aktører, mødt mangfoldige børn og unge og har en bred erfarings-bank. Jeg har skrevet en vifte af fagbøger og et væld af rapporter.

Jeg er selvstændig freelancer, men arbejder ofte sammen med tværfaglige teams og netværk – som vært for Center for Interkulturel Dialog. Jeg kobler den akademiske ’helikopter’ med praksis og engagement i de målgrupper, det handler om. Jeg er optaget af et styrket fokus på børne- og ungeperspektiver. Jeg brænder for at skabe løsninger, der inddrager, giver mening, rækker ud og rækker langt.

Specialisering

  • Antropologiske opgaver – undersøgende tilgang og målgruppefokus. Research, evaluering, praksis- og metodeudvikling, dokumentation og videndeling.
  • Rådgivning og projektudvikling.
  • Forfatter til fagbøger, metodebøger, rapporter og undervisningsmaterialer.
  • Undervisning og udviklingsforløb til faggrupper. Træning i interkulturel dialog og antropologiske metoder. Facilitering af samarbejde og dialog, tværkulturelle og -sociale indsatser.
  • Ekspertområder bl.a.: Børn, unge og familier i udsatte positioner, minoriteter (etniske, seksuelle, religiøse), grønlandske børn og unge, æresrelaterede konflikter og social kontrol, uledsagede flygtningebørn, udsatte boligområder, vejledning og forældresamarbejde. 

VISO-ekspert
(VISO er Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen).

  • Leverandør til området “Social udsathed og tværkulturelle problemstillinger” i samarbejde med Janus-psykologerne, Århus.

Metode og tilgang
Min faglige (og menneskelige) grundforudsætning er åben nysgerrighed og fravær af forforståelser og færdige modeller. Jeg ser udvikling som en dialog, der aldrig stopper. I dialogen inddrager jeg dem, målet handler om, og som resultatet skal være meningsfuldt for. Jeg har et stærkt brugerfokus og ser børneperspektiver som noget, der skal arbejdes særligt omsorgsfuldt og særligt nødvendigt med.

Jeg bruger så vidt muligt hele den antropologiske metodepalet med deltagerobservation, kvalitative interviews og fokusgrupper, evt. suppleret med spørgeskemaundersøgelser.

Jeg kobler akademisk fundament med praktisk engagement og ’zoomer ind og ud’, så jeg får mange perspektiver med. Jeg gør mig umage for at gøre samarbejde, udvikling og formidling praksisnær og anvendelig.

Se øvrige data i ‘CV for Marianne Nøhr Larsen’, ‘Publikationer’, ‘Kunder’ og ‘Referencer og anbefalinger’