Undersøgelser og evalueringer

Jeg udfolder og undersøger, analyserer og formidler.

Jeg bruger antropologiske metoder  – det vil sige at jeg forsøger at få så megen ny viden om brugere og borgere som muligt. Dét kan være lettere når man kommer udefra og ikke er farvet af forudantagelser.

Det giver ofte nogle nye vinkler og aha-oplevelser for de involverede, som er lige til at implementere og som tit skaber forandring med det samme.

Min formidling er praksisnær og anvendelsesorienteret, så den kan bruges!

Få mig ud og fortælle om mine erfaringer og hvad jeg tror, jeg kan gøre for jer.
Få evt tilsendt eksempler på opgaver, jeg har udført.

Se CV og publikationsliste