Interkulturel dialog

HVAD ER INTERKULTUREL DIALOG?
Kultur er i spil allevegne, hvor mennesker mødes med forskellige blik og baggrunde. Forskellighed kan være en rigdom, men også en udfordring, når man skal have et fælles spil til at fungere. Interkulturel dialog er gensidig kommunikation mellem mennesker, der har forskellige ‘kulturelle briller’ på, og som måske oplever virkeligheden forskelligt. Det kræver særlig forståelse og opmærksomhed at få dialog til at fungere hen over forskellige ståsteder. I arbejdet med interkulturel forståelse går vi ’over broen’ til hinanden og bliver klogere på det, der sker i mødet. Hvad er der af misforståelser eller barrierer – og hvad der er der af muligheder?

BLIV INTERKULTURELLE DIALOGSPILLERE
Når dialogen ikke fungerer, fungerer samarbejdet ikke. Man spiller på hver sin banehalvdel og i hver sin retning. Man lukker muligheder i stedet for at åbne dem. Med et antropologisk dialogtjek får I sat lys på alt det, der kan være vigtigt at vide om hinanden, hvis I skal spille godt sammen. At få viden om, hvad den anden – fx dine brugere eller målgruppe – oplever og tænker, kan være guld værd. Det kan give dyrebare redskaber til at ændre praksis og få frugtbare resultater.

Vi ser på jeres udfordringer og hvad der kan ændres 
Vi sætter fokus på, hvad der sker i mødet mellem borger og system – hvor dialogen ofte går galt og hvad der skal til, for at den bliver frugtbar. Det kan fx være i mødet mellem en sagsbehandler og en ung grønlænder, mellem pædagoger og forældre i daginstitutionen, eller mellem ældre og unge i etniske minoritetsfamilier. Det kan også være mellem medarbejdergrupper, der har forskellige tilgange. Alle steder, hvor forskellige perspektiver og manglende viden kan give misforståelser.

En undersøgelse af jeres ’kultur’ kan være guld værd
Det kan være svært at undersøge ’sin egen kultur’. Når jeg kommer med blikket udefra, ser jeg noget andet end det, I selv ser indefra. Jeg spørger på nye måder, jeg spørger hele vejen rundt – og jeg får ofte andre og mere ærlige svar, fordi jeg ikke er involveret. Tit finder jeg gyldne ideer blandt målgruppen selv til, hvordan ting kan forbedres. Jeg samler ny viden og ideer i let omsættelige rapporter eller hjælper jer med at implementere nye metoder.

Interkulturelle redskaber er enkle
I får viden om kulturelle forskelle. Men især får I redskaber til selv at kunne være undersøgende og forstå den anden – og at kunne se jer selv med den andens blik. I får enkle metoder til bedre dialog. Når fagfolk træner dét at være nysgerrige og spørge, i stedet for at tro, tænke og tale selv, giver det næsten altid anledning til forbløffelse over, hvor anderledes det virker – og at man ikke har gjort det før! Interkulturelle kompetencer handler om at forstå, hvornår kultur er i spil og hvordan det kan tackles, så det medfører udvikling og win-win. Det handler om at spørge ind og søge viden, i stedet for at tro og tænke.

- Læs mere om de mange forskellige vidensområder, målgrupper og muligheder for rådgivning mv under VIDEN OG TEMAER.
- Se også alle PUBLIKATIONER og undersøgelser, der ligger til grund for min viden.

- Læs mere om metoder og baggrund under PROFIL.