Praksis og priser

PRAKTISK OM TIDSRAMMER, INDHOLD, MÅLGRUPPER OG PRISER

 

KURSER OG FORLØB:

TIDSRAMME OG INDHOLD

 • Alt kan skræddersys!
 • Et kursusforløb stykkes typisk sammen af moduler på 3 timer.
 • Med et enkelt modul ‘snuser man’ til emnet via oplæg og enkelte øvelser. 
 • Vælger man to eller flere moduler i et forløb, er der mere tid til at tilegne sig stoffet og relatere det til egen praksis eller virkelighed. Der skiftes mellem oplæg, øvelser, gruppearbejde/erfaringsdeling og metodetræning. Desuden får man øjenåbnende hjemmeopgaver som fx ‘feltarbejde i egen kultur’.
 • Længere forløb – fx med indbygget rådgivning og sparring, eller refleksive opgaver undervejs – er også mulige.

FOR HVEM GIVER DET MENING OG HVORDAN?

 • Jeg inddrager altid så vidt muligt aktuelle erfaringer og problemstillinger, så indholdet giver brugbar mening for deltagerne.
 • Kurser og forløb kan bruges til at få viden om kultur, redskaber til dialog – men de kan også bruges til at skabe dialog mellem fx tværfaglige grupper, der vil blive bedre til at forstå hinanden.
 • Kurser og forløb kan tilpasses alle målgrupper – ledelse, medarbejdere, brugere, undervisere, frivillige, elever, mv…. Stort og småt.
 • Kursusforløb kan afsluttes med kursusbevis og udlevering af tilhørende fagbøger eller manualer.

FOREDRAG 

 • varer typisk halvanden time, men kan tilpasses – og gerne med efterfølgende dialog. Kan fx bruges ved fyraftensmøder.

PRISER

Priser, form og indhold er vejledende.

 • Kursus halv dag 8000.-
 • Kursus hel dag 15000.-
 • Korte foredrag 7000.-
 • Rådgivning og supervision 1200.- pr. time

Tillæg for transport, samt evt bøger og manualer.

 


 

FANDT DU IKKE det kursus eller foredrag, du søgte? Så ring eller skriv. Måske kan jeg designe et nyt kursus der passer præcis til jeres målgruppe.