Kurser og temaer

TEMAER – ET OVERBLIK

Interkulturel dialogkompetence til alle målgrupper

Det følgende er temaer, som jeg har specialistviden omkring, og som jeg har erfaring med at formidle – via sparring og rådgivning, kurser eller læringsforløb. 
Mit fokus er interkulturel forståelse og redskaber til dialog, der virker. 
Jeg har fokus på praksis og anvendelighed og mødet med jeres aktuelle situation.


TEMAER som jeg tilbyder sparring eller viden om:

1: MINORITETER I DANMARK – 4 TEMAER:

2: INTERKULTUREL DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN – integration af nye medarbejdere. Særligt til virksomheder.

3: INTERKULTUREL DIALOG MED UNGE – vejledningsmaterialet ‘I 7 SIND’. Særligt til lærere og uu-vejledere.

4: INTERKULTUREL DIALOG I SKOLE OG DAGINSTITUTION. Særligt til lærere, pædagoger, dagplejere, sundhedsplejersker m.v.

5: INTERKULTUREL DIALOG I PRAKSIS – 3 GRUNDFORLØB til alle målgrupper:

6: DEN EKSOTISKE DANSKHED -To ristede med pita’. Om danskheden set udefra og om, hvordan det er at møde den eksotiske dansker.