‘Brug for alle forældre’

”Brug for alle forældre. Perspektiver og metoder i et inddragende forældresamarbejde i udskolingsindsatsen”
- en håndbog med et særligt fokus på forældre, som ikke så ofte deltager i de sædvanlige tilbud.


Forældre er vigtige i børns skoleliv, og deres støtte er vigtig for at børnene bliver uddannelsesparate og får truffet meningsfulde valg i forhold til deres videre uddannelsesforløb. Men hvad med de forældre, der sjældent deltager i samarbejdet med skole og uddannelsesvejledning? Hvad siger disse forældre selv om hvad der skal til, for at et samarbejde lykkes? Håndbogen har et fokus på denne gruppe forældre, men indholdet er relevant for samarbejdet med alle forældre.

Håndbogen inddrager teoretiske perspektiver, men har hovedvægt på på praksis og metoder til et styrket og inddragende forældresamarbejde.

Inspiration til håndbogen udspringer af erfaringer fra UU Sjælland Syds projekt ”Far, mor og uddannelsesparatheden” (læs rapporten her). Den er skrevet af antropolog Marianne Nøhr Larsen, der har talt med de forældre, hvis stemmer vi ikke så ofte hører.

Håndbogen er henvendt til uddannelsesvejledere – men også til lærere, ledere og øvrige faggrupper, der ønsker inspiration til samarbejdet med forældre i udskolingen.
Kontakt mig på info@indialog.dk / 22171480 for kurser og sparring om arbejdet med særlige målgrupper.


Download håndbogen:

             Brug for alle forældre (pdf)
             Brug for alle forældre – udskriftsvenlig (pdf)