“I 7 sind”

DOWNLOAD GRATIS UV-MATERIALE
STREAM FILM GRATIS

’I 7 SIND’
– VEJLEDNINGSMANUAL TIL UNGE I ALLE FARVER

‘I 7 SIND’ er en undervisningspakke bestående af syv kortfilm med tilhørende opgavesæt og vejledning til lærere. Målgruppen er elever i udskolingen fra 8. klasse samt første årgange på ungdomsuddannelser o.l. til fagene dansk, samfundsfag, UEA samt tværgående projekter.

‘I 7 SIND’ handler om ungdom og identitet – og om de svære valg der skal tages af alle unge, uanset baggrund. Filmene portrætterer primært unge med etnisk minoritetsbaggrund, men opgavesættene henvender sig til alle unge, idet der lægges vægt på det individuelle arbejde med at finde egne ståsteder, ressourcer og fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet og i samfundslivet.

I 7 SIND lægger op til diskussion af overordnede temaer som identitet, socialisering, selvforståelse og tilhørsforhold, og understøtter undervisningen i interkulturel kompetence på skoler og ungdomsuddannelser. Herudover er en del af opgaverne øvelser i praktisk kompetenceudvikling, som f.eks. at skrive sit CV, gå til en jobsamtale eller deltage i foreningsliv og frivilligt arbejde.

                                               Få et kursus med praktisk introduktion til materialet

Produktion:
I 7 SIND undervisningspakken er produceret af Salaam Film & Dialog for Brug for alle Unge under Ministeriet for børn og undervisning, samt af Kontoret for Demokratisk Fællesskab og Forebyggelse af Radikalisering i Social- og Integrationsministeriet.

Filmene er skabt af Søren Christensen og John Gottenborg Bruun/Cyrk ApS og undervisningsbogen er skrevet af Marianne Nøhr Larsen/Center for Integration i samspil med Solveig Thorborg og Lisbeth Lyngse/Salaam Film & Dialog.


Pakken kan rekvireres gratis:
Du kan bestille pakken gennem Brug for alle unge hos Inaam Illahi Sahibzada: iis@inm.dk eller hos Salaam Film og Dialog: skole@salaam.dk

 

PÅ ET KURSUS FÅR DU:

  • Viden om unge med forskellige forskellige baggrunde – indsigt i kulturmøder, generationskløfter, barrierer og muligheder
  • Redskaber til individuel vejledning og motiverende coaching
  • Redskaber til gruppeøvelser, hvor de unge kan bruge hinanden til at blive klogere på egne motivationer

MÅLGRUPPE: Lærere, vejledere, psykologer, rådgivere – eller andre der møder unge, som har brug for hjælp til at finde deres egen vej frem i livet.

På kurset vil du få materialehæftet ’I 7 SIND’ med tilhørende film – og en gennemgang af temaer og øvelser. Når du går hjem, har du en praktisk værktøjskasse under armen, som du kan gå direkte ud og bruge. Desuden har du fået større indsigt i din tilgang til unge med forskellige baggrunde – etnisk, socialt, religiøst, eller hvad det nu kan være.