“To ristede med pita”

En bog og et foredrag om danskhed – og hvad ‘kultur’ egentlig er for noget…

Hvad er det at være dansk? Hvad er danskhed? Er ramadanen dansk??
Hvad betyder det at høre hjemme, og hvem hører hjemme hvor?
Spørgsmålene dukker naturligt op i debatten om os og de andre. Men de bliver sjældent besvaret. Måske fordi vi slet ikke er enige om, hvad danskhed er.
Og hvad er egentlig ‘kultur’? Hvad binder os sammen, hvad skiller os ad? Kan man se sin egen kultur?

Bogen er en broget samling af interviews med mennesker, der på forskellig vis ser Danmark og danskheden i strakt arm – uanset om de til en start er født her eller om de kommer udefra og undrer sig over, hvor eksotisk et folk vi er! Særlig eksotisk er det selvfølgelig, at vi selv føler os så normale.

I foredraget ‘To ristede med pita’ ser jeg med antropologiske briller på ‘kultur’ – som noget, der hele tiden skabes og forandres i en dialog mellem mennesker. Efter foredraget går I hjem med en ny lille antropologisk værktøjskasse til at undersøge og undre jer over jer selv :) – men også med værktøjer til at være ‘ordentligt nysgerrige’ overfor andre, I møder.

 

Fra bogens bagside:

Hvad er det at være dansk? Hvad er det, der binder os sammen som folk? Spørgsmålene dukker naturligt op i debatten om os og de andre. Men de bliver sjældent besvaret. Måske fordi, vi slet ikke er enige om, hvad danskhed er.
I dag bor mange danskere side om side med mennesker, der har bragt andre landes kulturer med sig. Danmark er godt på veje til at blive et multikulturelt samfund. Selv den ristede, danske pølse ser sig selv i nyt og fremme fremmes selskab.
De interviewede ser danskhed fra mange vinkler. De har rejst, levet andre steder, lavet mærkelige undersøgelser og tænkt tanker, der vender tingene på hovedet.