Kunder

Undersøgelser, evalueringer og projekter for blandt andre:

 • Foreningen Grønlandske Børn
 • VISO, Socialstyrelsen
 • Undervisningsministeriet
 • Integrationsministeriet
 • Socialministeriet
 • Institut for Menneskerettigheder
 • Dansk Flygtningehjælp
 • Dansk Røde Kors
 • Grønlænderenheden, Aalborg Kommune
 • Rockwoolfonden
 • CASA, Center for alternativ samfundsanalyse
 • Hvidovre Kommune, Dagtilbudssektionen
 • CFI
 • LOKK
 • KVINFO
 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Salaam.dk
 • Ungerådgivningen SPACE
 • Statsbiblioteket, Indvandrerbiblioteket
 • Dansk Bibliotekscentral
 • Udrykningsholdet
 • Karlebo Kommune, beboerrådgivningen Egedalsvænge
 • Københavns Kommune, BIF
 • Børnehuset Buen, Hillerød
 • Mht consult, Helsingør
 • Integro, Helsingør
 • Krisecentret Garvergården
 • Viega, marketingsafdelingen

Foredrag og kurser for blandt andet:

 • En lang række kommuner, seminarier, folkeskoler, efterskoler, højskoler, gymnasier og videregående uddannelser
 • Faggrupper som socialrådgivere, sundhedsplejersker, ungemedarbejdere, politi, lærere, vejledere, psykologer, ledere…
 • Folkeskoleelever, gymnasielever, efter- og højskoleelever, ungdomsskoleelever, daghøjskoleelever…
 • Integrationsministeriets rollemodeller
 • ‘Min egen vej’ – KVINFO’s mentorprojekt
 • Sygeplejersker på Viborg Regionshospital
 • Politiet i Tåstrup
 • Skolelærere i Ringkøbing-Skjern
 • CVU Odense og Nordjylland
 • UU Roskilde og Køge
 • Klinikassistener i Vejle
 • Buskontrollører i Århus
 • Sundhedsplejersker på Bispebjerg
 • Daginstitutionspersonale (forskellige)
 • Børns Vilkår
 • Ungdommens Røde Kors
 • Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Efterskoleforeningen
 • Nørrebro Indvandrerkvindecenter
 • LOKK
 • Odense Sociale Højskole
 • skoleklasser på kulturfilmfestivalen Salaam.dk.
 • Vapnagård og Gellerup bibliotek
 • Projektsekretariatet Tingbjerg
 • ’Tværkulturelle sygeplejersker’
 • Røde Kors
 • Panelbooking
 • Frederiksberg Kvindehus
 • Randers SOS
 • Sygehuslærere i Fredericia
 • Projektbasen
 • Diakonstuderende
 • Folkeuniversitetet
 • Institut for Antropologi
 • Sociologisk Institut